Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ

KDY: 11. - 12. 2. 2020 (úterý, středa
ČAS: 9:30 - 16:00
ČASOVÁ DOTACE: 16 výukových hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum Terapie Autismu v Emauzích - Vyšehradská 49, Praha 2

LEKTOR KURZU: Mgr. Klára Došková
CENA: 2500 Kč

ZÁKLADNÍ PROBÍRANÁ TÉMATA:

  • Terminologie, v čem děti s PAS selhávají ● Zásady přístupu k dětem s PAS ● Motivace ● Struktura času a prostoru ● Komunikace a řeč ● Spolupráce učitele a asistenta pedagoga ● Úzkosti ● Problémové chování, řešení afektu, konfliktu ● Sociální situace, sebepojetí a sebevědomí

V případě zájmu se můžete hlásit na centrum@cta.cz