Setkání rodin Rané intervence O.T.A.

Rádi bychom vás pozvali na setkání rodin rané metody O.T.A. pro radost a inspiraci.
Setkání bude probíhat na adrese Vyšehradská 49, Praha 2
Datum setkání: 13. 2. 2019 od 13 do 18 hodin
Hlásit se můžete na adrese adela.zimova@cta.cz, nejpozději však do 8. 2. 2019