VB-MAPP

VB-MAPP

Jedná se o diagnostický nástroj, jehož hlavním účelem je určit počáteční úroveň rozvoje dovedností dítěte a porovnat ji s úrovní rozvoje dovedností intaktních vrstevníků. Výsledky testů umožňují definovat cíle vzdělávacího programu.

Testování VB-MAPP je založeno na vědě o aplikované behaviorální analýze, Skinnerových spisech o verbálním chování a na hodnocení vývojových milníků jakéhokoli dítěte.

VB-MAPP se obvykle používá k hodnocení vývojové úrovně dětí s autismem a jinými vývojovými problémy, ale může být také použit pro práci s dětmi s mentálním nebo řečovým opožděním.

Výsledek hodnocení umožní sestavit pracovní plán, analyzovat pokrok dítěte, určit vhodný typ vzdělávání pro vaše dítě.

Testování se skládá z několika částí:

· Milníky rozvoje

Posouzení 170 důležitých vývojových milníků, které slouží jako základ pro řeč, školní a sociální kompetence.

· Překážky učení

Vyhodnocení vlastností dítěte, které mohou bránit jeho efektivní integraci do společnosti a dalšího vzdělávání.

· Přechody

Zhodnocení nejvhodnějšího typu vzdělávání pro konkrétní dítě.

Během testování je velmi důležité navázat kontakt s dítětem. Někdy se dítě bojí, chce opustit neznámou místnost a spolupráce s ním nemůže být dosažena během úvodního nebo dokonce několika prvních setkání. V tomto případě je potřeba více se věnovat motivačním nástrojům (vybrat odměny a pobídky), navázání kontaktu a spolupráci a až poté se vrátit k testování. Pokud bude navázán příjemný vztah s dítětem a pozitivní spolupráce, výsledky testů budou přesněji odrážet aktuální úroveň rozvoje dovedností dítěte.

Kontakt pro objednání:  petra.hrdinova@cta.cz

případně tel. 725240702 (v době probíhajících terapií není možné telefony brát)

Testování provádí odborník aplikované behaviorální analýzy.

..