Price list of provided therapies and services


O.T.A. therapy for family and child

>

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině

3 900 Kč

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině

Tříhodinový blok, dva terapeuti pracují s dítětem. V době sestavování plánu společně s rodiči má dítě terapeutický program.
Důležitá je přítomnost obou rodičů.

V případě nedostupnosti terapeutických služeb v místě bydliště je tato služba opakována přibližně 1x za 6-8 měsíců.

>

Vstupní posouzení schopnosti hry, komunikace a chování dítěte

2 200 Kč

Terapeut pracuje 30 - 45 minut s dítětem za přítomnosti rodičů.

Následuje konzultace s rodiči (45min). Určeno především pro starší děti před zařazením do služby Nácviky sociálně komunikačních dovedností.

Terapie vedená v anglickém jazyce 2 600 Kč.

>

Raná intervence O.T.A. u batolat DO 30 měsíců za využití VTI - 2h práce s rodinou/2 terapeuti

0 Kč

Terapeut za využití metody video feed-forward učí rodiče interakcím
rodič-dítě potřebným pro zdravý vývoj dítěte. Navození primární intersubjektivity, aktivace zrcadlových neuronů, rozvoj komunikace, sdílené pozornosti a imitace. Při terapii jsou oba rodiče natáčeni v interakci s dítětem, je provedena analýza videonahrávek a z nich se rodiče učí vzorcům chování potřebným k stimulaci zdravého vývoje svého dítěte. V době rozhovoru videotrenéra s rodiči obvykle pracuje dítě s druhým terapeutem. Nebo je zpětnovazební rozhovor v případě potřeby veden v následujícím termínu s rodičem bez přítomnosti dítěte.

Čas 1 setkání s rodinou při návštěvě v centru: 100 - 110 minut, (rodiny se střídají po 2 hodinách, 10 minut je na odchod a příchod rodiny.)

Celkový počet setkání s rodinou se pohybuje mezi 8-10, Zpočátku frekvence přibližně 1x za měsíc, později se doba mezi terapeutickými návštěvami prodlužuje. Cílem intervence je nastavení dovedností dítěte potřebných ke zdravému vývoji, nástup těchto klíčových dovedností trvá přibližně 2 roky, kopíruje vývoj základních preverbálních dovedností a nástup řeči ve vývoji dítěte.

>

Raná intervence O.T.A. u dětí NAD 30 měsíců za využití VTI - 2h práce s rodinou/2 terapeuti

2 900 Kč  

Efektivita rané intervence je prokázána nejvyšší u batolat se vstupem do 30 měsíců, U starších dětí se obvykle také úspěšně provádí. Poskytnutí této služby zvažuje terapeut dle aktuální vývojové úrovně dítěte i situace jeho rodiny,

Délka 1 setkání 100 - 110 minut.


O.T.A. therapy for child

>

O.T.A. individuální krátkodobá terapie (4x 45 min + konzultace)

4 500 Kč

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče. Poskytujeme ji formou balíčku, který obsahuje 4 terapie + konzultace bez přítomnosti dítěte.

Délka 1 terapie 45 minut.

Terapie vedená v anglickém jazyce 5 500 Kč.

>

O.T.A. komunikační terapie ( 4x 90 min + konzultace)

7 300 Kč

Individuální terapie 1:1 převážně za přítomnosti rodiče

Poskytujeme je formou balíčku, který obsahuje 4 terapie + konzultace

Délka 1 terapie 90 minut

Terapie vedená v anglickém jazyce 8 300 Kč.

>

O.T.A. intenzivní 4hodinová terapie (4x 45min v 1 dni)

2 800 Kč

Dle úrovně dítěte pracuje terapeut s dítětem 1 : 1 individuálně a ve skupině,
kterou vede vedoucí terapeut. Dítě dostává fotodeník pro práci na sebepojetí.

Rodič není terapii přítomen.

Konzultace s rodiči jsou doporučené nejméně po každé 5. lekci - cena konzultace 850 Kč.

>

O.T.A. intenzivní 2hodinová terapie (2x 45min v 1 dni)

1 600 Kč
Předškolní příprava. Dle úrovně dítěte pracuje terapeut s dítětem 1 : 1 individuálně a ve skupině, kterou vede vedoucí terapeut. Rodič není terapii přítomen.

Konzultace s rodiči jsou doporučené nejméně po každé 5. lekci. Cena konzultace 850 Kč.

>

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností za využití video-feedback (4 lekce)

6 400 Kč

Cena za balíček 4 lekcí + konzultace + videonahrávky

Pro verbální děti nejen s PAS pro nácvik kooperace a výuky sociálně komunikačních pravidel. 

Čtyři po sobě jdoucí lekce (90 minut). Při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem za přítomnosti rodiče 1 konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte.

>

Nácviky hry a komunikace ve dvojicích (4x 45 min + konzultace)

4 400 Kč

4 lekce (45 minut) při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem za přítomnosti rodiče 1 konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte.

>

Týdenní intenzivní terapeutický pobyt bez rodičů

19 800 Kč

Pouze pro klienty C)T)A)

Probíhá v době letních prázdnin, z důvodů kapacity této služby (cca 60 dětí ročně) poskytujeme pouze klientům C)T)A).

Child testing - evaluation of developmental + plan  of action creating

>

Zhodnocení vývojového profilu dítěte/Edukačně hodnotící profil 

3 800 Kč

Zhodnocení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech v délce 120 minut.

Sepsání podrobné zprávy a sestavení plánu práce, zpráva pro terapeuty, učitele, rodiče. Doporučená součást individuálních terapií.

Speech therapy

>

LOGOPEDIE (pokud není hrazeno z veřejného zdrav. pojištění)

850 Kč

Práce logopeda s dítětem za přítomnosti rodiče (45-50 minut)

>

LOGOPEDIE vedená klinickým logopedem hrazena z veřejného zdravotního pojištění

0 Kč  

Práce logopeda s dítětem za přítomnosti rodiče (45-50 minut). Spolupracujeme s těmito pojišťovnami VZP, OZP, VOZP, ZP MV, ČPZP a ZPS.


Ergotherapy

>

Ergoterapie - balíček

4 200 Kč

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče. 

Ergoterapii poskytujeme formou balíčku, který obsahuje 4 terapie a po dohodě s terapeutem možnost konzultace. 

Délka 1 terapie 45 minut. Konzultace online 650 Kč.


Other services for the family, child and school facilities

>

Konzultace bez přítomnosti dítěte 45 minut

950 Kč

Konzultace plnění plánu práce a zóny proximálního vývoje dítěte.

>

Konzultace bez přítomnosti dítěte 90 minut

1 600 Kč

Konzultace plnění plánu práce a zóny proximálního vývoje dítěte.

>

Návštěva školského zařízení

2 200 Kč

Poradenství v prostředí MŠ, ZŠ, SŠ nebo beseda se spolužáky.

K ceně se započítávají cestovní náhrady.

>

Návštěva a konzultace v rodině

2 400 Kč

Poradenství v prostředí rodiny. Poskytováno jako nástroj převedení dovedností z terapeutického do domácího prostředí. 

K ceně se připočítávají cestovní náhrady.

>

Sepsání zprávy pro MŠ, ZŠ, SPC ap.

600 Kč

Souhrnná zpráva s popisem chování dítěte, jeho aktuální úrovně a stanovením krátkodobých cílů práce.

Obsáhlá zpráva s vypsáním konkrétních doporučení a postupů 1 100 Kč.

Therapies for parents and siblings

>

Sourozenecká skupina 90 minut

600 Kč

Skupinová hra 45 minut a skupinové terapeutické sezení 45 minut. Skupina pro mladší děti (cca 1.stupeň ZŠ) a pro starší děti (od 6.ročníku ZŠ dál)

Probíhá obvykle 8x ročně.

>

Pobytový kurz pro terapii dítěte a terapeutickou práci s rodinou 2+1

24 000 Kč

Dítě pracuje za přítomnosti rodiče v dopoledních blocích. V době rodičovských skupin pracuje s dítětem terapeut nebo asistent terapeuta a učí ho novým dovednostem.

Cena je kalkulována za dva dospělé a dítě s PAS v rozsahu 4-5 dnů. 

>

Videotrénink pozitivních interakcí v rodině s feedback rozhovorem v C)T)A)

2 900 Kč

Terapeut VTI natáčí v domácím prostředí a vede rodiče v interakci s dítětem. Ty jsou nahrávány na video kameru. Poté terapeut provádí v C)T)A) mikroanalýzu a pozve si sem rodiče k zpětnovazebnímu rozhovoru. Ukazuje fungující strategie a zpevňuje potřebné vzorce chování, učí řešení problémových situací.

>

Rodičovské skupiny (cena za rodinu)

600 Kč

Sdílení radosti i zármutku pomáhá rodičům najít sílu k další práci. Rodičovskou skupinu facilituje dvojice psychoterapeutů. Cena za rodinu.

Aktuálně tuto službu neposkytujeme.

>

Psychoterapie rodiče 50 minut

850 Kč

Individuální psychoterapie.

>

Rodinná terapie 50 minut

600 Kč

Nemoc jednoho člena rodiny naruší rodinný systém. S tímto faktem je potřeba pracovat a pomoci každému z vychovatelů a sourozencům situaci zvládnout. 

Velmi účinná forma pomoci u PAS.

Cancellation fees

>

Storno poplatky

250 Kč

Výše účtování storno poplatků se řídí počtem neomluvených hodin terapie. Hodinová sazba storno poplatku je 250 Kč (za 4hodinovou terapii je tedy storno poplatek 4 x 250= 1 000 Kč)