Dárcovství

Finanční dary využíváme v C)T)A) vždy na konkrétní aktivitu. V předešlých letech byly využity na intenzivní terapeutické pobyty dětí bez rodičů nebo na skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností i na pobyty celých rodin. V případě zájmu o poskytnutí daru nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@cta.cz.

Za jakoukoliv podporu velmi děkujeme!

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA!

Čerpání sociálně aktivizační služby pro své občany podpořily také některé obce.