test

test

popup

cenik

style (jen jednou na strance!)

obsah

>

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině

3 900 Kč

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině

Tříhodinový blok, dva terapeuti pracují s dítětem. V době sestavování plánu společně s rodiči má dítě terapeutický program.
Důležitá je přítomnost obou rodičů.

V případě nedostupnosti terapeutických služeb v místě bydliště je tato služba opakována přibližně 1x za 6-8 měsíců.

>

Raná intervence O.T.A. u batolat DO 30 měsíců za využití VTI - 2h práce s rodinou/2 terapeuti

2 900 Kč

Terapeut za využití metody video feed-forward učí rodiče interakcím
rodič-dítě potřebným pro zdravý vývoj dítěte. Navození primární intersubjektivity, aktivace zrcadlových neuronů, rozvoj komunikace, sdílené pozornosti a imitace. Při terapii jsou oba rodiče natáčeni v interakci s dítětem, je provedena analýza videonahrávek a z nich se rodiče učí vzorcům chování potřebným k stimulaci zdravého vývoje svého dítěte. V době rozhovoru videotrenéra s rodiči obvykle pracuje dítě s druhým terapeutem. Nebo je zpětnovazební rozhovor v případě potřeby veden v následujícím termínu s rodičem bez přítomnosti dítěte.

Čas 1 setkání s rodinou při návštěvě v centru: 100 - 110 minut, (rodiny se střídají po 2 hodinách, 10 minut je na odchod a příchod rodiny.)

Celkový počet setkání s rodinou se pohybuje mezi 8-10, Zpočátku frekvence přibližně 1x za měsíc, později se doba mezi terapeutickými návštěvami prodlužuje. Cílem intervence je nastavení dovedností dítěte potřebných ke zdravému vývoji, nástup těchto klíčových dovedností trvá přibližně 2 roky, kopíruje vývoj základních preverbálních dovedností a nástup řeči ve vývoji dítěte.

>

Raná intervence O.T.A. u dětí NAD 30 měsíců za využití VTI - 2h práce s rodinou/2 terapeuti

2 900 Kč  

Efektivita rané intervence je prokázána nejvyšší u batolat se vstupem do 30 měsíců, U starších dětí se obvykle také úspěšně provádí. Poskytnutí této služby zvažuje terapeut dle aktuální vývojové úrovně dítěte i situace jeho rodiny,

Délka 1 setkání 100 - 110 minut.