en-Srpnový pobyt pro 8 rodin dětí s PAS

12/09/2021

Centrum Terapie Autismu uspořádalo koncem prázdnin další z pobytů pro rodiny dětí s PAS. Pobyt se konal v oblíbené lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 23. - 26. 8. 2021. Pobytu se účastnilo 8 rodin, z toho 6 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT a 2 rodiny, které již mají starší děti a v kontrolní skupině proto zařazené nejsou. Rodinám se kromě terapeutů CTA věnovali pracovnice rané péče v Novém Městě na Moravě a v Českém Těšíně, 4 terapeuté ze Súkromné spojené školy v Přešově na Slovensku, studentka speciální pedagogiky a psycholog.

Pro děti byl připraven třídenní terapeutický program zaměřený na minimalizaci úzkosti, zvýšení sebedůvěry a podporu sebevědomí, sdílení pozornosti a emocí, rozvoj komunikace a hry. Konkrétně měli rodiče možnost sledovat práci terapeutů při nácviku hry, pracovního chování (přijetí autority, ochota spolupracovat a pozitivní zpevňování žádoucího chování), výtvarných aktivitách a zdolávání překážkové dráhy. Děti vyzkoušely i canisterapii s fenkou Bubetkou. Dvakrát denně se děti učily zvládnout vycházku venku bez přítomnosti rodičů, chodit pěšky bez kočárku, akceptovat předem daný cíl procházky, chodit samostatně nebo za ruku (podle individuálních potřeb), reagovat na jméno.

Pobytu se v rámci kontrolní skupiny zúčastnili 3 chlapci a ve věku 4 - 6 let a 3 dívky (3 - 6 let). Terapeuté také pracovali s dvouletým a sedmiletým chlapcem a 17 letou dívkou. Pobytu se zúčastnili i čtyři sourozenci dětí s PAS ve věku 9, 12, 13 a 14 let, kteří se spolu setkávali také na skupinovém sezení pod vedením terapeutek C)T)A).

Pobyt jako takový se zaměřuje hlavně na práci s rodinou, podporu rodičů a jejich rodičovských kompetencí. Dvakrát denně se rodiče setkávali na rodičovských skupinách vedených psychologem. Těchto skupin se účastnilo všech 8 rodin, z toho v jedné rodině byla s dítětem přítomna pouze matka, v dalších dvou rodinách potom matka s babičkou. Pro otce byla navíc otevřena mužská skupina pod vedením psychologa. Skupiny se zúčastnili všichni přítomní otcové. Stejně tak i ve skupině určené pouze ženám byla účast stoprocentní.

Všem rodinám byla terapeuty C)T)A) poskytnuta individuální konzultace psychologa a psychoterapeuta Mgr. Přemysla Mikoláše, zaměřená na otázky partnerství i rodičovství, dále konzultace k aktuálnímu vývoji dítěte včetně doporučení pro další výchovné působení. Všechny rodiny využily obě možnosti.

Ve večerních hodinách byla pro rodiče připravena motivační přednáška vedená psychologem.