Rozvoj komunikace u PAS - pouze pro logopedy ve zdravotnictví nebo klinické logopedy

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I a II 11.-12.6.

Tento kurz je akreditován pro odbornost K3.

Seminář je určen klinickým logopedům, logopedům ve zdravotnictví pracujícím s dětmi s PAS. Účastníci semináře se seznámí se specifiky komunikace dětí s autismem, jejich vnímáním světa, změnami ve vnímání a rozumění, neurobiologickými faktory ovlivňujícími strukturu mozku u autismu. Při prezenční formě kurzu si vyzkouší v praktickém cvičení pocit člověka, který se nedokáže verbálně vyjadřovat. Obeznámí se s důvody, proč je pro děti s autismem důležitá vizualizace, jakou volit formu augmentativní komunikace a kdy nastavit komunikaci alternativní. Jakou roli hraje alternativní komunikace při nástupu řeči.

Totožný je akreditován Asociací klinických logopedů a organizován AKL ČR

Lektor kurzu: PhDr. Romana Straussová, Ph.D.

Náplň kurzu I:

 • Oblasti selhání a symptomatika poruch autistického spektra (PAS). Screeningová metoda pro děti do 6 let, CARS (The Childhood Autism Rating Scale)
 • Raný vývoj a screening M-CHAT-R, batole v ordinaci klinické logopedie
 • Problematika vývojové dysfázie a PAS, komorbidní poruchy
 • Augmentativní a alternativní komunikace
 • Rozumění řeči a pasivní slovní zásoba
 • Teoretická východiska pro nácvik funkční komunikace u dětí s PAS

Náplň navazujícího kurzu II:

 • Převážně práce s pomůckami, úkoly na imitaci, úkoly na práci s teorií mysli, úkoly na rozumění, úkoly na vyvozování neverbální komunikaci, nácvik pracovního chování, motivace a průběh logopedické terapie.
 • Úvod k práci s alternativní komunikací vizuálních symbolů
 • Augmentativní komunikace u přetrvávajících echolálií
 • Seznámení s metodikou práce u dětí verbálně zdatných s dg VFA (vysocefunkční autismus) nebo AS (Aspergerův syndrom), práce se sociální dyslexií v logopedické praxi
 • Úvod do nácviku sociálně komunikačních dovedností

Adresa obou kurzů: Národní 43, Praha 1

časový rozvrh obou kurzů: - pátek 11. 6.  - 14 - 18 h

                                                 - sobota 12.6. - 9 - 14 h

Cena každého kurzu: 1 800,- Kč nebo pro SR. 47,- Euro

na kurz je možné se hlásit na: centrum@cta.cz