en-Mezinárodní konference INKLÚZIA BEZ PREDSUDKOV

20/03/2020

Na Slovensku se konala 5.2. 2020 mezinárodní speciálně - pedagogická konference, kde vystoupilo mnoho hostů především z České republiky. CTA vystoupilo s příspěvkem Sociální komunikace u dětí s PA