Co je nového

Ve dnech 18. - 20. července proběhl Neurological Disorders Summit v Los Angeles, na kterém byla prezentována raná intervence O.T.A. a její principy, opírající se o nejnovější poznatky neurovědy. Na základě tohoto příspěvku na zmíněné konferenci, oslovily C)T)A) další dva americké vědecké časopisy s žádostí o článek o této nové metodě.

C)T)A) připravilo pro základní školy akreditovaný kurz Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ a pro mateřské školy akreditovaný kurz Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Oba kurzy budou realizovány v přípravném týdnu na koci srpna. Podrobnosti a možnosti přihlášení najdete na Termíny vypsaných kurzů.

Ve dnech 24. a 25. května proběhl kurz "Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ" v České Lípě. Organizačně kurz zajistilo sdružení Líp a spolu, zúčastnilo se jej 22 pedagogických pracovníků mateřských škol z Lípy a okolních měst.

V pátek 12. 4. 2019 v čase 13-18 h proběhl seminář pro rodiče malých dětí s pozitivním záchytem M-CHAT/R nebo ADOS. Svou cestu ke zdravému vývoji s dítětem s PAS, započatou v batolecím věku, vedenou terapeutem O.T.A., představili 3 rodiče dětí, které již nadále klinický obraz PAS nejen nesplňují, ale mají kamarády, rozumí emocím, nemají odchylky v...

Na den porozumění autismu 2.4.2019 se na Jihočeské univerzitě konala konference Život s autismem a o týden později 11.4.2019 konference v Českých Budějivicích Autismus ze všech stran. Na obou konferencích byla představena metoda O.T.A. a projekty, ve kterých byla a je prověřována. A to pilotní projekt VZP ČR akceptovaný v roce 2016 a také současný...

Ve středu 22. května 2019 se bude konat v aule Pedagogocké fakulty UK odborná konference: Mezirezortní spolupráce