Co je nového

DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 2019

Překážky překonáváme snáz společně. Ve sdílení je síla radosti i úleva od těžkostí. Je v něm NADĚJE.

V pátek 12. 4. 2019 v čase 13-18 h proběhl seminář pro rodiče malých dětí s pozitivním záchytem M-CHAT/R nebo ADOS. Svou cestu ke zdravému vývoji s dítětem s PAS, započatou v batolecím věku, vedenou terapeutem O.T.A., představili 3 rodiče dětí, které již nadále klinický obraz PAS nejen nesplňují, ale mají kamarády, rozumí emocím, nemají odchylky v...

Na den porozumění autismu 2.4.2019 se na Jihočeské univerzitě konala konference Život s autismem a o týden později 11.4.2019 konference v Českých Budějivicích Autismus ze všech stran. Na obou konferencích byla představena metoda O.T.A. a projekty, ve kterých byla a je prověřována. A to pilotní projekt VZP ČR akceptovaný v roce 2016 a také současný...

Ve středu 22. května 2019 se bude konat v aule Pedagogocké fakulty UK odborná konference: Mezirezortní spolupráce

CTA vás zve na dva nové semináře pro rodiče:
9. 11. 2018: RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO LEPŠÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU
16. 11. 2018: AUTOGENNÍ TRÉNINK.
Oba semínáře jsou zaměřeny převážně prakticky a budou vedeny
PhDr. Klárou Hyjánkovou, Ph.D., naší externí spolupracovnicí.

Proběhl další týdenní pobytový kurz intenzivní terapie O.T.A. pro děti s PAS bez rodičů v Maxově, kterého se účastnilo 26 dětí ve věku od 7 - 19 let. Probíhala zde intenzivní terapeutická práce individuální, skupinová dle úrovně dítěte i v kooperačních skupinkách. S dětmi pracovali terapeuti O.T.A. z Centra Terapie Autismu, Auticentra, ale také...