Co je nového

Na seminářích pro rodiče "Relaxační techniky pro lepší zvládání stresu" a "Autogenní trénink" jsou ještě volná místa. Uzávěrka přihlášek pro Relaxační techniky je v neděli 4.11.2018 a pro Autogenní trénink v pátek 9.11. 2018. Přihlášky posílejte mailem na adresu: klara.hyjankova@cta.cz

CTA vás zve na dva nové semináře pro rodiče:
9. 11. 2018: RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO LEPŠÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU
16. 11. 2018: AUTOGENNÍ TRÉNINK.
Oba semínáře jsou zaměřeny převážně prakticky a budou vedeny
PhDr. Klárou Hyjánkovou, Ph.D., naší externí spolupracovnicí.

Proběhl další týdenní pobytový kurz intenzivní terapie O.T.A. pro děti s PAS bez rodičů v Maxově, kterého se účastnilo 26 dětí ve věku od 7 - 19 let. Probíhala zde intenzivní terapeutická práce individuální, skupinová dle úrovně dítěte i v kooperačních skupinkách. S dětmi pracovali terapeuti O.T.A. z Centra Terapie Autismu, Auticentra, ale také...

V aktuálním čísle časopisu Psychiatrické společnosti ČSL JEP byl uveřejněn článek "Přednosti včasného screeningu rizika autismu, rehabilitace prostřednictvím rodičů a raná intervence O.T.A. u dětí s PAS" od Romany Straussové.

21. - 31. května 2018 proběhlo na Slovensku proškolení v metodě O.T.A. více než 80 profesionálů z řad speciálních pedagogů, poradců rané intervence, logopedů a psychologů. Velmi obohacující bylo neformáílní předávání zkušeností s představiteli různých organizací.