Co je nového

ČAS: 13:30 - 18:45 ČASOVÁ DOTACE: 7 výukových hodin (teoretická část a workshop)
MÍSTO KONÁNÍ: Centrum Terapie Autismu v Emauzích - Vyšehradská 49, Praha 2

Rádi bychom Vás pozvali ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 9:30 do 13:00 na motivační seminář pro rodiny dětí, které se účastní intervenčního programu O. T. A. u dětí raného věku. Na semináři budou představeny TŘI kazuistiky. Půjde o kazuistiku dívky (od 0 do 4 let věku, která vstoupila do rané intervence O.T.A. v 18 měsících), kazuistiku chlapce...

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v roce 2019 již třetí pobyt pro rodiny dětí s PAS, tentokrát se jednalo o pobyt pro rodiny zařazené do intervenční skupiny v rámci projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R. Pobyt se konal v hotelu Sola Fide v Janských Lázních v termínu 21. - 24....

Ve dnech 4.-5. října 2019 proběhl v příjené atmosféře a krásných prostorách kliniky Logo v Brně dvoudenní kurz v délce 13 h pro klinické logopedy a klinické psychology Rozvoj komunikace u dětí s PAS I. Kurzu se aktivně zúčastnil pedopsychiatr kliniky a po oba dny také paní ředitelka PaedDr. Kejklíčková, Ph.D., MBA, soudní znalec v oboru klinické...

Ve dnech 18. - 20. července proběhl Neurological Disorders Summit v Los Angeles, na kterém byla prezentována raná intervence O.T.A. a její principy, opírající se o nejnovější poznatky neurovědy. Na základě tohoto příspěvku na zmíněné konferenci, oslovily C)T)A) další dva americké vědecké časopisy s žádostí o článek o této nové metodě.