Červnový pobyt pro 11 rodin dětí s PAS

04.06.2021

Centrum Terapie Autismu uspořádalo po delší pauze zapřičiněné epidemií Covid-19 a návaznými opatřeními vlády ČR pobyt rodin dětí s PAS. Pobyt se konal v již tradiční krásné lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 30. 5. - 2. 6. 2021. Pobytu se účastnily 2 rodiny z intervenční a 9 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT. Rodinám se kromě terapeutů CTA věnovali pracovnice rané péče ve Vrchlabí, Bohumíně a Českém Těšíně, logopedka, 2 ergoterapeutky a psycholog.

Pro děti byl připraven třídenní terapeutický program zaměřený na minimalizaci úzkosti, zvýšení sebedůvěry a podporu sebevědomí, sdílení pozornosti a emocí, rozvoj komunikace a hry. Konkrétně měli rodiče možnost sledovat práci terapeutů při nácviku hry, pracovního chování (přijetí autority, ochota spolupracovat a pozitivní zpevňování žádoucího chování), výtvarných aktivitách a zdolávání překážkové dráhy. Dvakrát denně se děti učily zvládnout pobyt venku bez přítomnosti rodičů, chodit pěšky bez kočárku, akceptovat předem daný cíl procházky, chodit samostatně nebo za ruku (podle individuálních potřeb), reagovat na jméno.

Pobytu se v rámci intervenční skupiny zúčastnili 2 chlapci a ve věku 4 roky. Z kontrolní skupiny tento pobyt absolvovalo 9 chlapců ve věku 3 - 6 let. Pobytu se též zúčastnili tři sourozenci dětí s PAS ( 2 chlapci ve věku 2 let a 15 měsíční holčička).

Pobyt jako takový se zaměřuje hlavně na práci s rodinou, podporu rodičů a jejich rodičovských kompetencí. Dvakrát denně se rodiče setkávali na rodičovských skupinách vedených psychologem. Těchto skupin se účastnilo všech 11 rodin, z toho v jedné rodině byla s dítětem přítomna pouze matka, otec přijel na jedno dopoledne a večer. Pro otce byla navíc otevřena mužská skupina pod vedením psychologa. Skupiny se zúčastnili všichni přítomní otcové. Stejně tak i ve skupině určené pouze matkám byla účast stoprocentní.

Všem rodinám byla terapeuty CTA poskytnuta konzultace k aktuálnímu vývoji dítěte, jeho případným problémům a stanoven plán další práce v rodině. Všechny rodiny využily možnosti konzultace s psychologem.

Ve večerních hodinách byla pro rodiče připravena motivační přednáška vedená psychologem.