Centrum

Kdo jsme?

Centrum Terapie Autismu se zabývá terapií, která pozitivně ovlivňuje stav dítěte i fungování jeho rodiny. Najdete zde komplex služeb zaměřených na dítě od 9 měsíců až na práh dospělosti, do věku 19-ti let. Terapie u nás vedou zkušení vysokoškolsky vzdělaní profesionálové z řad speciálních pedagogů a psychologů, psychoterapeutů a videotrenérů. Zaučují se u nás noví kolegové, supervidujeme mnoho pracovišť v 10 krajích ČR. Spolupracujeme s klinickými logopedy, pedopsychiatry, klinickými psychology a dětskými praktickými lékaři, s poradci rané péče. O terapii.

Nestátní zdravotnické zařízení

Jako nestátní zdravotnické zařízení poskytujeme klinickou logopedii, která je poskytována zdarma pojištěncům vybraných smluvních zdravotních pojišťoven. Ergoterapie je v současné době zatím hrazena rodiči.

Kde nás najdete?

Terapie O.T.A najdete na třech pobočkách v Praze a Středočeském kraji, dále Havlíčkově Brodě nebo  Ostravě. vice zde

V terapii O.T.A.  jsou vzdělávány a dlouhodobě supervidovány také další organizace v ČR, na některých probíhají další studie zkoumající účinnost této terapie. O tyto terapie můžete požádat na proškolených pracovištích. více zde

Jak můžete pomoci Vy nám?

V uplynulých letech podpořilo naši činnost mnoho dárců a organizací, bez jejichž podpory bychom mohli těžko naši činnost provozovat.
Jak byli Vaše příspěvky využity Vám na požádání doložíme.
Aktuálně hledáme dárce pro realizaci výzkumu u batolat mezi 16-30 měsícem věku, kdy je terapie maximálně efektivní. vice zde

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytujeme odbornou péči rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS), případně s podezřením na PAS. Terapeut pracuje s rodinou jako celkem formou kontinuální spolupráce, předává tak rodičům informace jak dítě v každodenním životě efektivně rozvíjet. více zde

Co nového v C)T)A)?

Uskutečněné, chystané i probíhající události v naší organizaci.

Najdete nás na facebooku