O autismu a PAS

Proč dávat pozor na první signály odlišného vývoje?

První známky poruchy nepřicházejí obvykle naráz a masivně, ale plíživě a nenápadně. Začínají se objevovat první změny ve vývoji oproti vrstevníkům, některé dovednosti začíná dítě zapomínat, přestává je dělat. Dobře míněná rada přátel: "počkej, to se zase vrátí!" vypadá logicky. Vždyť jestliže dítě dovednost umělo, proč by se zase nevrátila? Přesto je velmi vhodné tyto první signály nepřehlížet, ale brát je vážně. Protože ten, kdo čeká, může být za 6, 10 měsíců nepříjemně překvapen - porucha se vykresluje stále zřetelněji. Ten, kdo naopak známky na lehkou váhu nebere, bývá velmi mile překvapen, jeho dítě za rok až dva roky dohání své vrtevníky a jeho vývoj je typický a shodný se zdravým.

Další odborné lékařské texty na toto téma

Jak efektivně učit dítě s PAS hrát si a zabavit se

Velkým problémem dítěte s PAS je omezení v oblasti hry. Dítě neví jak se zabavit, hra zůstává velmi dlouho pouze na úrovni manipulace s předměty a ve chvílích volna se často objevuje  stereotypní chování, při kterém není potenciál dítěte nijak rozvíjen, naopak stagnuje.

Pro každé dítě s PAS je velmi důležité pracovat na rozvoji komunikace, hry a motivace, sebepojetí. Až když se daří socializace, začne mít dítě radost samo ze sebe. K tomu, aby mohlo být úspěšné mezi vrstevníky je třeba dovednost hry!