Certifikovaní terapeuti O.T.A.

Podmínky přijetí do výcviku O.T.A.

1. vzdělání uchazeče: speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychlologie nebo příslušný zdravotní obor,

2. dvouletá praxe s dětmi a dospívajícími s PAS nebo jinou neurovývojovou poruchou.

Podmínky vystavení certifikátu:

  1. 60 hodin teorie
  2. Náhledy a stáže: 20 h náhledů, 20 h práce s dítětem pod přímým dohledem terapeuta O.T.A.
  3. Absolvování 20 hodin supervizí vlastní práce v období nejméně 1,5 roku
  4. Závěrečná zkouška a prověření praktických dovedností absolventa

Vystavení certifikátu terapeuta O.T.A.

Certifikát se vystavuje pro období 5 let s podmínkou povinné supervize práce terapeuta O.T.A. pod vedením metodika O.T.A. nejméně 1x ročně, přičemž každý certifikovaný terapeut O.T.A. s garancí kvality je evidován na webových stránkách www.terapie-autismu.cz/ certifikovani-terapeute-o-t-a/

TERAPEUTI O.T.A.

Dosud splnili podmínky certifikace Terapeut O.T.A.:

  • PhDr. Romana Straussová, Ph.D. autor a metodik O.T.A., supervizor O.T.A., videotrenér
  • Mgr. Petra Hrdinová - certifikovaný terapeut O.T.A., vedoucí terapeut C)T)A)
  • Mgr. Berta Burkoňová - certifikovaný terapeut O.T.A., vedoucí terapeut C)T)A), videotrenér VTI
  • Bc. Adéla Stejskalová - certifikovaný terapeut O.T.A., terapeut rané intervence O.T.A.
  • Mgr. Klára Došková, certifikovaný terapeut O.T.A., terapeut rané intervence O.T.A, videotrenér VTI
  • Mgr. Michaela Voldřichová, Klinická logopedie Benešov, certifikovaný terapeut O.T.A., 

Před dokončením povinné praxe pod supervizí, s dokončenou teorií i teoretickou zkouškou je v současnosti 34 frekventantů po celé ČR