ADOS-2

ADOS-2 je využíván k přesnému posouzení a diagnostice poruch autistického spektra napříč věkem, vývojovou úrovní a jazykovými schopnostmi dítěte. Testování není závislé na subjektivním hodnocení examinátora, ale hodnotí se jednotlivé reakce dítěte na shodné podněty ve standardizovaném prostředí (vždy stejné pokyny, vždy stejné hračky). Reakce jsou zaznamenávány a jednotlivé škály okruhu dovedností číselně vyhodnoceny.

K diagnostice poruch autistického spektra se využívá ADOS-2 jako gold-standard test, k uzavření lékařské diagnózy je ovšem třeba komplexního posouzení. Multidisciplinární přístup k diagnostice PAS je nutný (dětský psychiatr, klinický psycholog, klinický logoped, speciální pedagog). K multidisciplinárnímu posouzení patří také vyšetření neurologické, genetické, event. foniatrické.

V C)T)A) se nezabýváme primárně diagnostikou, ale především terapií. Z toho důvodu poskytujeme testování ADOS-2 pouze dětem v našich terapiích, za účelem urychlení procesu přijetí poruchy dítěte jeho rodičem nebo za účelem hodnocení úspěšnosti našich terapií.

K provádění testu ADOS-2 mají naši lidé (psycholog i pedopsychiatr) nejvyšší možnou kvalifikaci.