Screening M-CHAT-R

Screeningové vyšetření batolete M-CHAT-R se skládá z dotazníkového šetření, kdy rodič odpovídá na 20 otázek týkajících se vývoje dítěte a jeho dovedností v sociálně komunikační i psychomotorické oblasti. Důležitou součástí je také sledování dítěte examinátorem a provázení rodičů otázkami, které jsou pro ně těžké nebo neznají odpověď. Celý dotazník na www.autismus-screening.eu

Od ledna 2017 se tento screening provádí plošně v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. V případě absence tohoto testu v 18 měsících věku dítěte a jeho případného opakování ve 24 měsících věku, můžete kontaktovat naše Centrum s žádostí o provedení M-CHAT-R a posouzení vývoje batolete.

M-CHAT-R v případě pozitivního výsledku (3 pozitivní body - viz  https://www.autismus-screening.eu/ ), odhalí riziko nerovnoměrného vývoje, z toho téměř 50 % nebezpečí poruchy autistického spektra. VŽDY ale ukazuje na nějakou neurovývojovou poruchu. Na vysokou pravděpodobnost rozvoje poruchy autistického spektra u dítěte ukazuje pozitivita 8 bodů a výše.

V batolecím věku je velmi vysoká šance na zlepšení prognózy dítěte, dokonce na stimulaci zdravého vývoje dítěte a to i přesto, že autismus je považován za nevyléčitelný. V batolecím věku se dá řízenou stimulací přimět dítě rozvinout dovednosti nutné ke zdravému vývoji, které by se v prípadě postupu PAS nezačaly vyvíjet vůbec anebo jen omezeně.