Ergoterapie

Ergoterapie je metoda léčebné terapie, patří mezi nelékařská zdravotnická povolání a u dětí s PAS se zaměřuje především na oblast sebeobslužných a dalších dovedností s cílem podporovat a umožnit co ńejlepší zapojení do běžného života. Náplní je také oblast smyslové integrace, která u těchto dětí bývá narušena. 

V C)T)A) pracují 3 ergoterapeuté, 2 absolventky 1. LF UK, třetí ještě studuje a pracuje pod pravidelnou supervizí.