Klinická logopedie

Klinická logopedie Centra Tarapie Autismu je poskytována pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven zdarma: VZP ČR, VOZP, ZP MV, OZP, ČPZP, ZPS

Služby klinické logopedie jsou v C)T)A) poskytovány pouze pacientům s těžkou logopedickou diagnózou, poruchou vývoje řeči a komunikace, především poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií.

V Centru Terapie Autismu pracují 3 klinické logopedky, terapie probíhají v pracovní dny po telefonické nebo osobní domluvě s konkrétní klinickou logopedkou. Přihlásit do služby se dá přes kontakt na stránkách C)T)A).

Kapacita služby klinické logopedie je vázána smluvím vztahem se zdravotními pojišťovnami a je tímto vztahem omezena. V tuto chvíli je kapacita převážně naplněna.