Klinická logopedie

Centrum Terapie Autismu  jako nestátní zdravotnické zařízení poskytuje klinickou logopedii zdarma pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven: 

VZP ČR, VOZP, ZP MV, OZP, ČPZP, ZPS


Služby klinické logopedie jsou v C)T)A) poskytovány pouze pacientům s těžkou logopedickou diagnózou, poruchou vývoje řeči a komunikace, především poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií. Délka jedné terapie je 45 minut. Důležitá je součinnost rodičů, případně školského systému.

V Centru Terapie Autismu pracují 3 klinické logopedky, terapie probíhají v pracovní dny po telefonické nebo osobní domluvě s konkrétní klinickou logopedkou. Přihlásit do služby se můžete přes Kontakt.

Kapacita služby klinické logopedie je vázána smluvím vztahem se zdravotními pojišťovnami a je tímto vztahem omezena. V tuto chvíli je kapacita převážně naplněna.