Stáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nabízíme možnosti stáží a praxe v metodě O.T.A.

Jednorázové stáže intenzivní terapie O.T.A.

čtyřhodinový blok náhledů + pohovor s vedoucím terapeutem - 2h / cena za osobu

1.800 Kč

Souvislá stáž pod vedením terapeuta a závěrečným testem 5 dní

Celodenní náhledy (7 h/denně) na více druhů terapií: intenzivní terapie,
komunikační terapie, individuální terapie a práce pro nácvik kooperace.
Tato praxe je podmínkou pro zahájení práce pod supervizí při výcviku v metodě O.T.A.

7.000 Kč

Náhledy na jednotlivé terapie dle oblasti zájmu praktikanta

Cena za hodinu náhledu s krátkým komentářem terapeuta dle výběru praktikanta

450 Kč

Raná intervence O.T.A. - náhled a objasnění práce se systémem

Dvouhodinový blok s rodinou, mikroanalýza videí a zpětnovazebný
rozhovor s rodiči, představení praktikantovi a diskuse k tématu

1.400 Kč