Ceník stáží a supervizí O.T.A. 

Nabízíme možnosti stáží a praxe v metodě O.T.A.

Jednorázové stáže intenzivní terapie O.T.A.

čtyřhodinový blok náhledů + pohovor s vedoucím terapeutem - 2h / cena za osobu

1.800 Kč

Souvislá stáž pod vedením terapeuta 5 dní

Celodenní náhledy (7 h/denně) na více druhů terapií: intenzivní terapie,
komunikační terapie, individuální terapie a práce pro nácvik kooperace.
Tato praxe je podmínkou pro zahájení práce pod supervizí při výcviku v metodě O.T.A.

9.000 Kč

Náhledy na jednotlivé terapie dle oblasti zájmu praktikanta

Cena za hodinu náhledu s krátkým komentářem terapeuta dle výběru praktikanta

650 Kč

Raná intervence O.T.A. - náhled a objasnění práce se systémem

Dvouhodinový blok s rodinou, mikroanalýza videí a zpětnovazebný
rozhovor s rodiči, představení praktikantovi a diskuse k tématu

1.400 Kč

Supervize terapeutů O.T.A.

Individuální supervize práce terapeuta O.T.A. v Centru / 70 min

Supervize práce terapeuta O.T.A. s dítětem nebo s rodinou dle videozáznamů

1. 200 Kč

Přímá práce terapeuta O.T.A. pod supervizí v Centru /45 + 45 minut
Terapeut pracuje s dítětem 45 minut  pod dohledem supervizora v Centru,
zpětnovazbní supervizní rozhovor v délce 45 minut

1.500 Kč

Případová supervize skupinová 2-5 účastníků v Centru / 45 minut

Supervize práce nad systémy jedné organizace, 1 terapeut O.T.A prezentuje
systém, zpětné vazby se účastní celý tým pracoviště, cena za skupinu 4-6 terapeutů

2.000 Kč

Supervize terapie O.T.A. na supervidovaném pracovišti / 45 minut
Individuální nebo týmová pro 4-6 účastníků

Tato služba s výjezdem na pracoviště supervidovaného terapeuta se poskytuje
od časové dotace 5 hodin. Cena za skupinu účastníků.

2400 Kč