Síť spolupracujících center a pracovišť O.T.A.

Terapie O.T.A. vedené proškolenými terapeuty pod supervizí 

Raná intervence O.T.A. pro batolata seznam organizací, kde probíhá výcvik prvních terapeutů mimo CTA.


Upozorňujeme rodiče, že se v CTA opakovaně setkáváme s organizacemi, které deklarují, že dělají O.T.A. anebo program O.T.A. pro batolata (jedná se o dva přístupy) a přitom nejsou ani proškoleni, ani neprošly potřebným dlouhodobým výcvikem a nepracují pod supervizí. Znají O.T.A. pouze z kratičké brožury, která je pro rodiče volně ke stažení. Jedná se opakovaně o organizace, které mají krásné prostory, ale žádnou kvalifikaci. Včasnost zahájení intervence O.T.A. je prediktorem úspěchu. Proto falešné pseudoterapie mohou vývoj dítěte zbrzdit anebo nenávratně změnit.
Prosíme rodiče, aby si v zájmu zdraví svého dítěte překontrolovali, zda terapeut, který tvrdí, že dělá O.T.A., je skutečně certifikovaným terapeutem.
Téměř všihni terapeuté O.T.A. pracují v současnosti pod supervizí. Na e-mailové adrese centrum@cta.cz můžete v případě nejistoty požádat o informaci, zda je pracovník skutečně certifikovaným terapeutem O.T.A.. Fakt, že o sobě říká, že O,T.A. umí neznamená, že je schopen vás odborně vést.

Kraj Jihočeský

Apla Jižní Čechy, z.ú., Farského 887/17, Tábor https://aplajc.cz/

od 2024 nově probíhá výcvik v rané intervenci O.T.A. pro batolata

Kraj Zlínský:

Centrum Terapie Autismu, terapeut Mgr. Jana Hunáková, terapeut ve výcviku pod supervizí


Kraj Královéhradecký:

Raná péče Světlo ve Vrchlabí - Diakonie, Komenského 616, Vrchlabí
54301, https://vrchlabi.diakonie.cz/rana-pece/

Individuální i skupinová terapie O.T.A. pravidelná supervize, od 2024 výcvik v Rané intervenci O.T.A. pro batolata

Kraj Liberecký:

spolupráce s klinickou logopedií Mgr. Kateřina Šírová, Metyšova 465, 51401 Jilemnice https://www.nemjil.cz

Kraj Moravskoslezský:

ADAM Autistické děti a my, Mozartova 1092/2, Havířov, https://autistickedeti.cz/

proškolení terapeuti, supervize terapií O.T.A., pod záštitou Mgr. Přemysla Mikoláše


Slezská diakonie: Středisko LYDIE Český Těšín, Třanovského 1, Český Těšín https://www.slezskadiakonie.cz Od roku 2015 intenzivní terapie ve skupinové koopraci i individuální. Pravidelné SUPERVIZE několika terapeutů ve výcviku.

Od 2023 probíhá výcvik 2 terapeutek v Rané intervenci O.T.A. pro batolata (Mgr. Barbora Kowalcziková, Mgr. Zuzana Szlaurová).

Slezská diakonie: Středisko SALOME, Bohumín, Nerudova 1041, Bohumín, https://www.slezskadiakonie.cz od r. 2015 terapie O.T.A. pro starší děti pod supervizí, od 2024 probíhá výcvik v Rané intervenci O.T.A. pro batolata


Raná péče Alfi, Brandlova 6, Ostrava, https://www.alfi-ostrava.cz/praktický výcvik O.T.A., pravidelná spolupráce na pobytových akcích

Přemysl Mikoláš - psycholog, psychoterapeut S kráčející želvou, praktická spolupráce od roku 2009

Kraj Pardubický

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. , Bělehradská 38, Pardubice, https://ranapece-pce.cz/ stáže, aktuálně probíhá výcvik v Rané intervenci O.T.A. pro batolata

Kraj Středočeský

Středisko Na Sioně, Palackého Náměstí 320, Kutná Hora https://www.strediskonasione.cz/

Proškolení v ABA, O.T.A. Supervize obou metod zahraničními ABA terapeuty i terapeuty C)T)A)


Klinická logopedie ambulance Benešov, Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Máchova 400 https://soukroma-logopedie.cz/

Logopedky s dokončeným výcvikem O.T.A. pro děti 3+

Kraj Ústecký

Demosthenes - centrum komplexní odborné péče, Mírová 2, Ústí nad Labem

https://www.demosthenes.cz/ nově od 2024 probíhá výcvik v Rané intervenci O.T.A.

Kraj Karlovarský

Raná péče, Karlovy Vary, Třeboňská 907, https://www.ranapece.cz

proškolena 14 h v O.T.A. Mgr. Veronika Budíková, veronika.budikova@ranapece.czDenní centrum Mateřídouška https://www.dcmat.cz/denni-centrum-o-nas/

od 2024/25 probíhá výcvik v Rané intervenci O.T.A.