Dárcovství

Finanční dary využíváme v C)T)A) vždy na konkrétní aktivitu. Využity byly v předešlých letech na intenzivní terapeutické pobyty bez rodičů nebo na skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností i pobyty rodin.

Za tuto podporu velmi děkujeme!

V současnosti hledáme dárce, kteří by chtěli podpořit výzkum účinnosti levného a jednoduchého přístupu rané intervence O.T.A. k řešení problému autismu a neurovývojových poruch v raném věku, brzy po nascreenování rizika pervazivní vývojové poruchy v ordinaci dětského praktického lékaře v dotazníkovém šetření M-CHAT, na jehož zavedení má C)T)A) i jeho dárci prvořadý podíl. Možnost podpory výzkumu k ověření výsledků práce s batolaty, tedy v době, kdy nejde o pouhé vylepšení fungování dítěte s vážným postižením, ale o možnost změnit pozitivně následný vývoj dítěte, a to definitivně, Vám dnes nabízíme.

Vaše příspěvky a jejich využítí Vám rádi zpětně doložíme.

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA!

DĚKUJEME!!!

CTA podporují

Prodejna Billa Břevnov

   Instera s.r.o.

   Na Moráni 4, Praha 2