Dárcovství

Finanční dary využíváme v C)T)A) vždy na konkrétní aktivitu. V předešlých letech byly využity na intenzivní terapeutické pobyty dětí bez rodičů nebo na skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností i na pobyty celých rodin.

Můžete nám poskytnout dar nebo nabídnout jinou formu pomoci?

Kontaktujte našeho kolegu na e-mailu robert.strauss@cta.cz.

Za jakoukoliv podporu velmi děkujeme!

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA!

Podzimní tábor C)T)A) 2023

Děkujeme společnosti Syner, která přispěla našim rodinám na podzimní tábor. Díky tomu se mohou rodiny s dětmi s PAS účastnit pobytu, během kterého se bude dětem věnovat celý tým terapeutů a asistentů. Rodiče tak načerpají inspiraci pro další práci s vlastním dítětem a i jim bude poskytována maximální podpora, například ve formě rodičovských skupin.

Najdete nás jako Středisko pro Centrum Terapie Autismu


Čerpání sociálně aktivizační služby pro své občany podpořily také některé obce.