Dárcovství

Finanční dary využíváme v C)T)A) vždy na konkrétní aktivitu. Využity byly v předešlých letech na intenzivní terapeutické pobyty bez rodičů nebo na skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností i pobyty rodin.

Za tuto podporu velmi děkujeme!

V současnosti hledáme dárce, kteří by chtěli podpořit vznikající sociálně aktivizační službu zaměřenou na poskytování rané intervence O.T.A. , kterou je třeba po dobu dvou let hradit z vlastních zdrojů.

Vaše příspěvky a jejich využítí Vám rádi zpětně doložíme.

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA!

DĚKUJEME!!!

Čerpání sociálně aktivizační služby pro své občany podpořily také některé obce.