Fotogalerie


















Kulatý stůl odborníků k senátnímu návrhu zákona
senátora V. Plačka a senátorky A. Dernerové 

o nelékařských profesích a terapeutovi neurovývojových a behaviorálních poruch,
který představila R. Straussová
se konal 5. dubna 2018 pod záštitou
místopředsedkyně senátu M. Horské