Terapie batolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zrcadlení
v kojeneckém věku souvisí s vývojem dalších nezbytných dovedností

Moderní výzkumy prokázaly, že má velmi zásadní vliv na zdravý vývoj dítěte


U dítěte s narušeným vývojem pomáhá vytvořit nutné předpoklady pro obnovení zdraví

Výzkumný projekt pro 100 rodin dětí s PAS, Raná intervence i terapeutické pobyty rodin byly pro rodiny vybrané v průběhu roku 2019 zdarma. Intervence byly ukončeny v srpnu 2021. Závěrečná mezioborová konference 29. a 30. dubna 2022 s mezinárodní účastí (USA, GB, Pl). Vyhodnocení výsledků přineslo větší než 20% úspěšnost. Přes 10 dětí z 5o, které vykazovaly austismus dle ADOS-2 při vstupu do projektu po 2 letech (10 návštěv) nesplnily kritéria PAS (ani hraniční) při závěrečném ADOS-2. Metoda nefunguje na komorbidní poruchy, terapii provádí rodič.