Terapie batolat

Dítě s narušením vývoje vyžaduje odborné vedení a péči profesionála z oboru vývojové psychologie. O.T.A. využívá nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie, je postavená nejen na teorii mysli, ale především na teorii zrcadlových neuronů, které jako teorii podstatnou pro autismus vymezil prof. Baron-Cohen z University of Cambridge. Naprosto zásadní pro otevření možnosti zdravého vývoje batolete vnímá intervence O.T.A teorii intersubjektivity. Nedílnou součástí je práce na optimalizaci attachmentového chování. Pro práci s batolaty je nezbytná práce na teorii mysli a některé behaviorální přístupy k nastavování limitů.

Raná Intervence O.T.A. je aktuálně poskytována v rámci Sociálně aktivizační služby.

Terapie Rané intervence O.T.A. je metoda založená na spolupráci a tréninku rodičů. Terapeut vede rodiče, jak dělat terapii efektivně v domácím prostředí. Během intervenčních setkání se využívá videotrénink interakcí, což je metoda založená na pozitivní zpětné vazbě pomocí videa.

Zrcadlení v kojeneckém věku souvisí s vývojem dalších nezbytných dovedností.

Moderní výzkumy prokázaly, že má velmi zásadní vliv na zdravý vývoj dítěte.


U dítěte s narušeným vývojem pomáhá vytvořit nutné předpoklady pro obnovení zdraví.

Výzkumný projekt pro 100 rodin dětí s PAS, Raná intervence i terapeutické pobyty rodin byly pro rodiny vybrané v průběhu roku 2019 zdarma. Intervence byly ukončeny v srpnu 2021. Závěrečná mezioborová konference 29. a 30. dubna 2022 s mezinárodní účastí (USA, GB, Pl). Vyhodnocení výsledků přineslo větší než 20% úspěšnost. Přes 10 dětí z 5o, které vykazovaly austismus dle ADOS-2 při vstupu do projektu po 2 letech (10 návštěv) nesplnily kritéria PAS (ani hraniční) při závěrečném ADOS-2. Metoda nefunguje na komorbidní poruchy, terapii provádí rodič.