Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poslání služby

Posláním Sociálně aktivizační služby (SAS) je poskytovat odbornou terapeutickou podporu rodinám s dětmi v batolecím věku splňující podmínky níže. Terapeutická pomoc probíhá formou Rané intervence O.T.A.®, metody vyvinuté PhDr. Romanou Straussovou, Ph.D., ověřené v několika studiích, založené na důkazech. Aktuálně je nutné ověřit volnou kapacitu pro další zájemce o službu. Objednávejte se zde.


Cílová skupina služby

Rodiny s dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS), s podezřením na PAS (nebo jinou neurovývojovou poruchu, poruchou emocí, mentálního vývoje, poruchou vývoje řeči a komunikace ), od narození do 36 měsíců dítěte při vstupu do služby splňující podmínky Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Podezření na PAS se prokazuje:

  • pozitivním záchytem (více než 2 body) v dotazníku M-CHAT-R ve věku 16 - 36 měsíců). Rodina výsledek doloží při žádosti o službu nebo test provede a vyhodnotí pracovník SAS.
  • pro děti ve věku 0 - 16 měsíců důvodným podezřením a zvýšeným rizikem rozvoje neurovývojové poruchy (sourozenec s PAS, hospitalizace dítěte bez přítomnosti rodiče, projevy kojence a batolete zvyšující pravděpodobnost rozvoje poruchy)

Cíle služby

  1. Rodina, která umí stimulovat zdravý vývoj dítěte, zvládá péči o dítě, rozumí jeho projevům a potřebám. Umí podporovat vývoj dítěte tak, aby nedocházelo k prohlubování projevů PAS.
  2. Rodina, která dokáže překonat tíživou situaci vyvolanou informací o diagnóze PAS, podezření na PAS, či jiný odlišný vývoj u svého dítěte.
  3. Rodina, která má potřebné informace o možnostech další pomoci a podpory.

Zásady služby

  • Zásada důstojnosti
  • Zásada zplnomocnění rodičů
  • Zásada respektu a pokory

  • Zásada ochrany soukromí


Ambulantní forma

Středisko pro Centrum Terapie Autismu, z.s. SAS, Národní 43, 110 00 Staré Město

Region působnosti: celá Česká republika

Provozní doba: Po-Čt 9.00-16.00 hodin

V době letních prázdnin červenec - srpen pouze po předchozí telefonické dohodě.

Terénní forma

Přirozené prostředí rodiny (domácí prostředí)

Region působnosti: do 120 km od města Zlína

Provozní doba: dle telefonické dohody s klientem


Kontakt

V případě zájmu o službu jsme pro Vás k dispozici na těchto kontaktech:

Tel. + 420 792 317 790

E-mail: info@cta.cz