Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Co je posláním?

Poskytovat odbornou podporu rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS), případně s podezřením na PAS od narození do 7 let věku dítěte.

Cíle služby

  1. Rodina, která zvládá péči a komunikaci s dítětem, rozumí jeho projevům a potřebám.
  2. Rodina, která umí podporovat vývoj dítěte tak, aby nedocházelo k prohlubování projevů PAS.
  3. Rodina, která má potřebné informace o možnostech další pomoci a podpory.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS), případně podezřením na PAS (nebo jinou neurovývojovou poruchu), od narození do 7 let věku dítěte.

Cílovou skupinou jsou nejen rodiny dětí s diagnózou PAS, ale i batolatem ohroženým rozvinutím neurovývojové poruchy (pozitivní záchyt M-CHAT-R v 18-ti měsících věku, ve 2 letech věku potvrzena ve Follow-Up: M-CHAT-R/F - dotazník včasného záchytu neurovývojových poruch zadávaný v ordinacích pediatrů). Tedy rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS) ještě nepotvrzenou či stanovenou suspektně, poruchou emocí, mentálního vývoje, poruchou vývoje řeči a komunikace.

Cílovou skupinou jsou rodiče těchto dětí, se kterými terapeut pracuje formou kontinuální spolupráce a učí je, jak své dítě dále efektivně rozvíjet.


Kapacita služby

Ambulantní forma: okamžitá kapacita 3 klienti

Terénní forma: okamžitá kapacita 1 klient

Celková maximální kapacita (počet smluv): 25 klientů

Ambulantní forma

Národní 43, 110 00 Staré Město

Region působnosti: celá Česká republika

Provozní doba: Po-Čt 9.00-16.00 hodin

V době letních prázdnin červenec - srpen pouze po předchozí telefonické dohodě.

Terénní forma

Přirozené prostředí rodiny (domácí prostředí)

Region působnosti: do 120 km od města Zlína

Provozní doba: dle telefonické dohody s klientem

Zásady služby

  • zásada důstojnosti
  • zásada ochrany soukromí
  • zásada zplnomocnění


Kontakt

Tel. 792 317 790

Email: info@cta.cz

https://www.terapie-autismu.cz/centrum/