Terapie v C) T) A) 

V našem centru využíváme v terapiích nejnovější poznatky neurovědy i psychologie, spolupracujeme s předními odborníky v oboru dětské psychiatrie, psychologie a klinické logopedie. Všichni naši kolegové se vzdělávají v metodě O.T.A.

Terapeutické postupy jsou založeny na vývojovém hledisku a na analýze chování dítěte, na vědních disciplínách speciálně pedagogických, psychologických s využitím některých principů aplikované behaviorální analýzy - ABA.

Naše terapie se opírá také o východiska a postupy TEACCH programu a dalších 28 evidence - based technik.

Při sestavování terapeutického plánu využíváme vývojové hledisko s ohledem na zónu proximálního vývoje dítěte. Plán práce volíme dle metodiky postupných kroků korespondujících s vývojem dítěte.


O.T.A. 

Unikátní metoda vyvinutá přímo v C) T) A), jejíž účinnost byla ověřena rozsáhlými výzkumnými studiemi. Kombinuje techniky dle úrovně a věku dítěte. Pracuje s celým rodinným systémem.

Klinická logopedie

V našem centru pracují zkušené klinické logopedky. Věnují se dětem s těžkou logopedickou diagnózou, poruchami vývoje řeči, poruchou autistického spektra a dalšími problémy komunikace.

Ergoterapie

Zkušené kolegyně v oboru ergoterapie se věnují našim dětským klientům v ergoterapeutické místnosti vybavené speciálními pomůckami.

Terapie batolat

U batolat do 36 měsíců při vstupu do terapie pracujeme primárně metodou Rané intervence O.T.A. 

Terapie dětí od 3 let

Pro starší děti nabízíme individuální i skupinové terapie O.T.A., nácviky komunikačních dovedností, nácviky hry ve dvojících a další. Součástí jsou konzultace s rodiči.

Terapie rodina-rodič-sourozenec

Různými formami pomáháme rodinám zvládnout tíživou situaci, kterou si rodina kvůli nemoci dítěte prochází.

ABA

I v C) T) A) využíváme při práci některých technik vycházejících z ABA, především při individuálních terapiích. ABA jako ucelený systém nepoužíváme v souladu s výhradami americké lékařské asociace. 

Součástí každé formy terapie je součinnost s rodinou a povinná konzultace postupů s rodiči. 

Zájemce o terapii se v C)T)A) snažíme do služby zařadit co nejdříve

V případě plné kapacity je možné sestavit plán práce v domácím prostředí.

O.T.A. najdete i v dalších organizacích