Terapie

Open Therapy of Autism

Pro oblast terapie v klinické logopedii jsme smluvním partnerem VZP, VOZP, ZP MV

Zájemce o terapii se v C)T)A) snažíme do služby zařadit co nejdříve.
V případě plné kapacity alespoň sestavit plán práce v domácím prostředí.

Terapie batolat

Dítě s narušením vývoje vyžaduje odborné vedení a péči profesionála z oboru vývojové psychologie. O.T.A. využívá nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie, je postavená nejen na teorii mysli, ale především na teorii zrcadlových neuronů, které jako teorii podstatnou pro autismus vymezil prof. Baron-Cohen z University of Cambridge. Naprosto zásadní pro otevření možnosti zdravého vývoje batolete vnímá intervence O.T.A teorii intersubjektivity. Nedílnou součástí je práce na optimalizaci attachmentového chování. Pro práci s batolaty je nezbytná práce na teorii mysli a některé behaviorální přístupy k nastavování limitů.

Terapie poskytujeme od 3 - 19 let. Při terapii využíváme přístupy O.T.A. terapie založené na přístupech naladěného vedení a principech VTI úspěšné sociální komunikace vycházející z mikroanalýzy chování dítěte, Hledáme a posilujeme funkční  vzorce chování a zapojujeme kombinaci behaviorálních technik vycházejících z ABA, využíváme také vizualizaci a TEACCH program. Práce terapeuta O.T.A. vychází ze vztahu terapeut - dítě, který pomáhá aktivovat iniciativu dítěte na principech intersubjektivity. Práce při rozvoji komunikace vychází z mnohaleté logopedické práce s dětmi s autismem, vývojovou dysfázií a neslyšícími.

Rodiče, sourozenci

Nedílnou součástí úspěchu pří práci s dítětem s postižením je klima rodinného systému a jeho schopnost resilience a možnost spolupodílet se na uplatňování nových vzorců chování a generalizaci nabytých dovedností dítěte. Také možnost spolupráce při implementaci do dalších institucí. Velmi důležitou roli má sourozenec dítěte s postižením, který může představovat obrovskou výhodu anebo naopak velké ohrožení pozitivních změn. Záleží na rodičích, zda dokáží pracovat na dovednosti zapojování do skupiny a podporovat nejen dítě s postižením, ale také jeho sourozence, pro které nabízíme v C)T)A) možnost skupinových terapií od 8 let věku.

O.T.A. najdete i v dalších organizacích