Terapie rodina-rodič-sourozenci

Nedílnou součástí úspěchu pří práci s dítětem s postižením je klima rodinného systému a jeho schopnost resilience a možnost spolupodílet se na uplatňování nových vzorců chování a generalizaci nabytých dovedností dítěte. Také možnost spolupráce při implementaci do dalších institucí. Velmi důležitou roli má sourozenec dítěte s postižením, který může představovat obrovskou výhodu anebo naopak velké ohrožení pozitivních změn. Pomáháme rodičům pracovat na dovednosti zapojování dětí do skupiny a podporovat nejen dítě s postižením, ale také jejich sourozence, pro které nabízíme v C)T)A) možnost skupinových terapií od 8 let věku. 

Rodinná systemická terapie

Párová terapie

Vstoupí-li nemoc do systému rodiny, ovlivní to každého člena zvlášť, změní se celý systém rodiny. Práce s celou rodinou pomáhá hledat zdroje k řešení problému.

více na: info@cta.cz

Rodičovské skupiny

Každému z nás pomáhá sdílení svých radostí i svých bolestí. Pomáhá nám zjistit, že i jiní lidé mají obdobné problémy jako my a pomáhá nám zjistit, jak se jim daří vše zvládat.

Skupiny jsou zaměřené na pojmenování situace každého z vychovatelů. Pomáhá přesměrovat fokus z dítěte na sebe a své zdroje.

Individuální práce s rodičem

Každý známe instrukci z letadla: Napřed navlékněte masku sobě, až poté dítěti. Objeví-li se v rodině ztráta zdraví dítěte, jedná se o velmi traumatizující okamžik. Všichni napínají síly k nápravě stavu dítěte, ale zapomínají na své vlastní zdraví a riziko vyčerpání.

C)T)A) velmi doporučuje individuáílní práci každého vychovatele sám na sobě!

Sourozenecká skupina

Sourozenec mívá v systému rodiny velmi obtížnou roli. Trápí se kvůli svému bratru/sestře a zároveň mu čato chybí pozornost. Ve skupinách pracujeme na kamarádství při hrách/45 minut, i na sdílení své role s ostatními dětmi /45 minut.

Terapeutický pobyt pro děti s PAS a jejich rodiny

Několikrát ročně pořádá C)T)A) výjezdní intenzivní terapii nejen pro děti s PAS, ale i pro rodiče a sourozence. Dopoledne probíhá blok 6 různých terapií dítěte za přítomnosti rodičů, 2x denně je rodičovská skupina pod vedením Přemysla Mikoláše a Romany Straussové v době, kdy děti pracují se svými terapeuty obvykle na nácviku vycházky nebo kooperačních dovedností.