Knihy k problematice

KNIHU MOŽNÉ ZAKOUPIT v C)T)A) e-mail:centrum@cta.cz

Oblast teorie mysli a sociální komunikace je u pervazivních vývojových i neurovývojových poruch oblastí opakovaného selhávání. Dítě potřebuje znát jednoduchý klíč k pochopení a praktickému využití komunikace v sociálních situacích.

Kniha je vhodná pro vychovatele dětí s ADHD, opožděným vývojem řeči, PAS.

Stručný průvodce pro práci s dítětem s PAS v domácím i školním prostředí doplněný příběhy z praxe.

Kniha popisuje postupy, které se v domácím prostředí nebo prostředí školy snadno aplikují a klade si za cíl stručně přiblížit vychovatelům důvody někdy specifického chování a reagování dětí s PAS.

Straussová R., Knotková M.: Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Jak začít a proč. Portál, Praha 2011. ISBN 978-80-262-0002-4

Publikace je rozdělena do tří knih. V teoretické části Průvodce jsou shrnuty dosavadní znalosti o poruchách autistického spektra a osvětleny metodologické principy, které tvoří základ edukační intervence, a také různé aspekty dětí s autismem.
Navazující Pracovní knihy 1 a 2 nabízejí bohatou škálu praktických materiálů rozdělených do oblastí potřebné intervence.

Knihu možno zakoupit v C)T)A)           e-mail: centrum@cta.cz

Havelka, D.; Bartošová, K. Speciální sourozenci - Život se sourozencem s postižením: Jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme, je sourozenecký. 80 % dětí s postižením má sourozence, přesto bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými přehlížena a opomíjena. Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby, jak případná negativa vztahu minimalizovat, tak vytěžit pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv.
Kniha je velmi čtivá a dobře srozumitelná, doporučujeme jak rodičům, tak kolegům pedagogům či psychologům.

Stručný kreslený průvodce rodičů v 10 krocích pro brzké zahájení intervence.

Původní vydání této brožury pro využití v ordinacích praktických dětských lékařů bylo financováné VZP ČR.
K DOSTÁNÍ V C)T)A)

Praktický průvodce pro verbální děti při práci s úzkostí.

Autorka je zkušeným terapeutem KBT a má letité zkušenosti s dětmi, dospívajícími a dospělými osobami
s Aspergerovým syndromem.

Kniha autorek - kolegyň pracujících s dětmi s PAS - kreslířky Ivy Roštárové a autorky O.T.A. Straussové - byla prověřována přímo při práci s dětmi s PAS. Publikace sumarizuje praktické poznatky a zkušenosti s výchovou dětí s PAS s cílem pomoci při výchově a osvojení základních dovedností.

PO 10 LETECH VYŠLA KONEČNĚ I V ČESKÉM JAZYCE!!!!!

Jste-li rodičem dítěte s PAS nebo máte-li podezření u svého dítěte na netypický vývoj, tato kniha vám dokáže odhalit, kam máte směrovat své výchovné působení, jak s dítětem interagovat. Teorie zrcadlových neuronů se ukazuje jako jedna z nejzásadnějších u autismu, ve vědecké literatuře se spojuje s touto poruchou opakovaně, prakticky ji málokdo v práci s dětmi uplatňuje. Na této teorii stojí jako na jednom ze základních pilířů také terapie O.T.A., Věříme, že pomůže i Vám.

Autor jedné z evidence based technik ABA: PECS A. Bondy, popisuje svůj pohled na problematiku rozvoje komunikace u neverbálních dětí s PAS. Pomůže Vám s nastavováním alternativní komunikace s Vaším dítětem.

Kniha ukazuje terapeutickou práci s dětmi a PAS a ukazuje některé aspekty poruchy, které jsou pro kvalitní práci s dítětem s PAS třeba.

Scarpa, A; Wells, A; Attwood, T.
Dítě s autismem a emoce Program pro práci s dětmi

Praktický manuál, určený učitelům a rodičům dětí s autismem (VFA a AS). Nabízí sadu jednoduchých strategií určených k utlumení negativních pocitů a posílení pozitivních v běžném životě. Program zvládání stresu (STAMP) využívá přístup kognitivně-behaviorální terapie a je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku.