Diagnostika ADOS-2 

určení závažnosti PAS

Posouzení míry symptomů PAS za využití ADOS-2, nejvyužívanějšího standardizovaného nástroje k diagnostice PAS a následná psychologická konzultace.

V CTA provádíme ADOS-2, tedy určení míry autistických symptomů. Účelem této služby je zkrácení období nejistoty rodičů, ve kterém hledají odpovědi na zvláštní projevy chování svého dítěte.

Vyšetření ADOS-2 zhodnotí ne/přítomnost PAS a určí míru závažnosti poruchy.

K provádění testu ADOS-2 mají naši lidé (psycholog i pedopsychiatr) nejvyšší možnou kvalifikaci.

Služba obsahuje test ADOS-2 (50 minut), jeho vyhodnocení administrátorem (120 minut), písemnou zprávu (60 minut) a konzultaci s psychologem – terapeutem (50 minut) nad závěry a dalšími možnými terapeutickými postupy.

Pro podpůrná opatření a přidělení asistenta pedagoga ve školském zařízení je sice potřeba obrátit se na Speciálně – pedagogické centru (SPC) nebo Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) toto vyšetření jim ale slouží jako podklad pro posouzení míry závažnosti PAS a urychlí celý proces.

Služba může být poskytována již od 18 měsíců.

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition – Diagnostika a hodnocení poruch autistického spektra – druhé vydaní) je využíván k přesnému posouzení a diagnostice poruch autistického spektra (PAS) napříč věkem, vývojovou úrovní a jazykovými schopnostmi dítěte. Jedná se o semistrukturované vyšetření, v jeho průběhu jsou vytvářeny konkrétní sociální situace, zaměřené na klíčové dovednosti sledované u PAS. Hodnotí se jednotlivé reakce dítěte na shodné podněty ve standardizovaném prostředí (vždy stejné pokyny, vždy stejné hračky). Testování není závislé na subjektivním hodnocení examinátora. Cílem testu je sledovat oslabení ve čtyřech základních oblastech, které jsou pro posouzení míry symptomů PAS zásadní: jazyk a komunikační schopnosti, hra a tvořivost, vzájemná sociální interakce a stereotypní projevy a zájmy. Reakce jsou zaznamenávány a jednotlivé škály okruhu dovedností číselně vyhodnoceny.

Vyšetření ADOS-2 slouží samo o sobě především k určení míry symptomů odpovídajícím poruchám autistického spektra, je považováno za "zlatý standard" pro diagnostiku PAS (současně s podrobným semistrukturovaným anamnestickým dotazníkem). Pro diferenciální diagnostiku je třeba vyšetření dětského a dorostového psychiatra, který může posoudit další případné komorbidity, určit míru symptomů jiných neurovývojových poruch nebo psychiatrických diagnóz. Pro celkový obraz je u PAS vhodné vyšetření neurologa, foniatra, genetika. Psychiatr případně odesílá dítě k dětskému klinickému psychologovi pro posouzení vývojové úrovně. Tito dva odborníci mají v ČR kompetenci pro uzavření diagnózy PAS.

Druhým cílem služby je konzultace nad výsledky testů s psychologem, který zároveň pracuje metodou O.T.A.®, u starších dětí zná z praxe behaviorální analýzu chování. S ním mohou během 50 minutové konzultace probrat nejen výsledky testů, ale i zavedení speciálních výchovných postupů a technik doma nebo v kolektivním zařízení. Konzultace by měla pomoci rodičům odstranit pochybnosti o diagnóze PAS, lépe pochopit potřeby jejich dítěte a tím zmírnit dopady poruchy na jeho vývoj. V případě hraničních výsledků nebo vyloučení PAS může psycholog rodičům pomoci odpovědět na otázky specifického chování jejich dítěte (jiná neurovývojová porucha, vývojová porucha jazyka, příp. vývojové trauma) a odeslat v případě ADHD nebo úzkostné poruchy k dětskému psychiatrovi. K diagnostice je třeba vždy přistupovat komplexně a multioborově.