Speciálně pedagogické testování dítěte

Dílčí i komplexní testování dítěte, které provádí terapeut pro zhodnocení úrovně a zvolení postupu terapeutického plánu,  je součástí každé terapie.

C)T)A) provádí 2 druhy samostatného testování dítěte,

ze kterého je na základě podrobné zprávy možné vyvodit plán práce i v dalších prostředích, kde potřebuje dítě dobře fungovat. Těmito prostředími jsou rodina, prarodiče, škola, mimoškolní aktivity.