Materiály pro inspiraci u PAS  

Sebeobsluha u PAS ukázka

Sebeobsluha u PAS ukázka (na stránku sebeobsluha)

Sebeobsluha je z důvodu zhoršené motivace dítěte jednou z častých oblastí selhání u autismu a pervazivních vývojových poruch. Formy podpory při nácviku sebeobsluhy mohou být různé - učení procesu odzadu dobředu anebo naopak s ubíráním podpory fyzické a také verbální, formou videomodelingu anebo pomocí vizualizace a vizuálních procesuálních schémat. Všechny tyto metody fungují a mají své výhody. Je dobré vyzkoušet, která z metod bude Vám a Vašemu dítěti nejlépe vyhovovat. Metody se běžně kombinují.

Praktický průvodce autorů Straussová, R., Roštárová, I. vyšel v r. 2012, řeší problémy dětí i dospělých, s autismem i s AS a je prověřen na dětech s PAS. Východiska jsou popsána v metodice.

Nácvik pomocí videa

Další možností učení sebeobslužným dovednostem, stejně jako herním, je nácvik pomocí instruktážních videí, na kterých je vidět aktivita pouze z pohledu dítěte tak, jak ji dítě vidí i později a může ji opakovat.

Možnost inspirace je na stránkách, které připravili naši kolegové na Slovensku Sůkromné spojené škole v Prešově, která se stará o 120 dětí a autismem a se kterou spolupracujeme.

stránky s videoukázkami

Manuál pro práci v MŠ

Na základě úzké spolupráce s pedagogy speciální třídy pro děti s PAS MŠ Daneta v Hradci Králové vznikl manuál, který zpracovala Mgr. Lucie Adametzová a který může pomoci při práci s dětmi s PAS jak dalším pedagogům, tak i rodičům těchto dětí.

S velkými díky naším kolegyním, Vám tuto metodiku, na které jsme se také podíleli, poskytujeme ke stažení.

Raná intervence O.T.A.

Dnes již mnoho rodin, které vstoupily do programu rané intervence v batolecím věku dítěte a byly ochotné pracovat dle metodiky a doporučovaných postupů a plnit každý měsíc dva nové úkoly, které vyplynuly ze zpětnovazebního rozhovoru VTI, a jejich frekvenci si měřit, děkuje metodě O.T.A. za návrat zdravého vývoje svého dítěte nebo alespoň jeho optimalizaci.

Některé z těchto rodičů připravili kazuistiky dvouleté práce, při které je vidět proměna dítěte a změny v jeho vývoji. Tyto kazuitisky přednáší a C)T)A) je opakovaně nabízí pro klienty rané intervence u batolat.

Metoda vypadá jednoduše, je nicméně velmi náročná a vyžaduje plnou koncentraci rodičů po dobu nejméně 15 - 24 měsíců. Mnoho lidí si plete metodiku O.T.A. s prostým "rozlechtáváním" dítěte. Lechtání je pouze jedním z prostředků, není to cíl. Cílem je nastimulovat zdravé propojení důležitých oblastí mozku, které u PAS trpí hyper/hypo konektivitou.

Metoda je založena na vědeckých poznatcích moderní neurovědy, teorie zrcadlových neuronů a teorie intersubjektivity. Tam, kde jsou vhodné, využívá také behaviorální techniky.

Terapeut vede rodinu individuálně dle momentální úrovně.