Ceník terapií   

Terapie O.T.A. pro dítě a rodinu

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině

Tříhodinový blok, dva terapeuti pracují s dítětem, v době sestavování plánu
společně s rodiči má dítě terapeutický program. Podmínkou přítomnost obou rodičů.
V případě nedostupnosti terapeutických služeb v místě bydliště je tato služba
opakována přibližně 1x za 6-8 měsíců.

3.500 Kč

Raná intervence O.T.A. u batolat za využití VTI

V době zpětnovazebního rozhovoru nad analyzovanými videoukázkami
dítě pracuje s druhým terapeutem. Celkový počet návštěv se u batolat pohybuje
mezi 8-12, a trvá maximálně 2 roky

2.500 Kč

Zhodnocení vývojového profilu dítěte/povinná součást intenzivní terapie

Zhodnocení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech v délce 120 minut.
Sepsání podrobné zprávy a sestavení plánu práce, zpráva pro terapeuty, učitele,
rodiče. Doporučená součást individuálních terapií.

3.800 Kč

Terapie O.T.A. pro dítě

Vhodnou terapii nabízí terapeut po vyšetření dítěte

O.T.A. individuální krátkodobá terapie/součástí povinná konzultace po 4 lekcích

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče/ 50 minut

Poskytujeme ji formou balíčku za zvýhodněnou cenu 4 terapie + konzultace
bez přítomnosti dítěte       

750 Kč

3.500 Kč

Komunikační terapie O.T.A./součástí povinná konzultace po 4 lekcích

Individuální terapie 1 : 1 převážně za přítomnosti rodiče / 90 minut

1.400 Kč

Logopedie/pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Práce klinického logopeda s dítětem za přítomnosti rodiče / 50 minut

750 Kč

O.T.A. intenzivní terapie tří/čtyřhodinová (cena za 1 vyučovací hodinu=45 minut)

Dle úrovně dítěte pracuje terapeut s dítětem 1 : 1 individuálně a ve skupině,
kterou vede vedoucí terapeut. Dítě dostává fotodeník pro práci na sebepojetí.

Rodič není terapii přítomen, konzultace s rodiči jsou nezbytné nejméně každou 5. lekci.

600 Kč

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností za využití
video-feedback

Pro verbální děti nejen s PAS pro nácvik kooperace a výuky sociálně komunikačních pravidel. 4 po sobě jdoucí lekce (90 minut)- při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem za přítomnosti rodiče + 1 konzultace bez přítomnosti dítěte.

5.600 Kč

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

4 lekce (45 minut) při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem
za přítomnosti rodiče + 1 konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

3.800 Kč

Týdenní intenzivní terapeutický pobyt bez rodičů

Probíhá v době letních prázdnin, z důvodů kapacity této služby (cca 60 dětí ročně)
poskytujeme pouze klientům C)T)A)

19.400 Kč

Další služby pro dítě, rodinu i školské zařízení

Konzultace bez přítomnosti dítěte / 45 minut

Konzultace plnění plánu práce a zóny proximálního vývoje dítěte

Konzultace v balíčku individuálních terapií za zvýhodněnou cenu

750 Kč

Návštěva školského zařízení

Poradenství v prostředí MŠ, ZŠ, SŠ nebo beseda se spolužáky

1.800 Kč

Návštěva a konzultace v rodině

Poradenství v prostředí rodiny

2.100 Kč

Terapie pro rodiče, sourozence

Sourozenecká skupina 90 minut 8x ročně

skupinová hra 45 minut a skupinové terapeutické sezení 45 minut. Věk 8-15 let

460 Kč

Pobytový kurz pro terapii dítěte a terapeutickou práci s rodinou 2+1

dítě pracuje za přžítomnosti rodiče v dopoledních blocích. V době rodičovských
skupin a pracuje s dítětem terapeut nebo asistent terapeuta a učí ho novým
dovednostem. Cena je kalkulována za dva dospělé a dítě s PAS.

18.000 Kč

Videotrénink pozitivních interakcí v rodině s feedback rozhovorem v C)T)A)

Terapeut VTI natáčí v domácím prostředí a vede rodiče v interakcích s dítětem.
Tyjsou nahrávány na videokameru, poté terapeut provádí v centru mikroanalýzu
a pozve si rodiče ke zpětnovazebnímu rozhovoru do centra. Ukazuje fungující strategie a zpevňuje potřebné vzorce chování, učí řešení problémových situací.

2.300 Kč

Rodičovská skupina 90 minut

Sdílení radosti i zármutku pomáhá rodičům najít sílu k další práci, vědět, že nejsou sami. Rodičovskou skupinu facilituje dvojice psychoterapeutů. Cena za rodinu.

600 Kč

Konzultace psychologa a psychoterapeuta s rodičem 50 minut

Individuální sezení k řešení vlastních zdrojů vychovatele a prozkoumání možností
fungování v rodině, do které vstoupila pervazivní vývojová porucha

650 Kč

Psychoterapie rodiče 50 minut

Individuální psychoterapie

800 Kč

Rodinná terapie 50 minut

Systém rodiny naruší nemoc jednoho člena. S tímto faktem je třeba pracovat a pomoci zvládnout situaci každému z vychovatelů i sourozencům. Velmi účinná forma pomoci u PAS

600 Kč