Autismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dospívající chlapec s Aspergerovým syndromem o problému píše: "Autismus je takový skřítek, který se vám usadí v hlavě, když se narodíte. U každého se to projevuje jinak. Společné mají skřítkové to, že vám chtějí ublížit, aby vás lidé neměli rádi. Aby si rodiče nemohli odpočinout a aby vás šikanovali ve škole. A vaším úkolem je ovládnout skřítka, aby nemohl škodit. Někoho ovládá skřítek míň, ale díky sociálním nácvikům ho můžete přemoci." (Fanda Štěrba) a další příběhy dětí s PAS a jejich rodin