Síť spolupracujících center a pracovišť O.T.A.


-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Pracoviště využívající metodu O.T.A. 

a supervize své práce


SEZNAM AKREDITOVANÝCH TERAPEUTŮ O.T.A.


Česká republika

řazeno podle krajů

O.T.A. a Centra Terapie Autismu

pobočky najdete v krajích:

Vysočina

Moravskoslezský,

Středočeský 

Praha


Kraj Jihočeský:

Autis Centrum, Plzeňská 2219/44,České Budějovice - pravidelné supervize; https://auticentrum.cz/

krátkodobé proškolení v O.T.A.

Kraj Zlínský:

Středisko raná péče Educo Zlín, Chlumská 453
nepravidelné supervize; https://www.ranapecezlin.cz/

Kraj Královéhradecký

Raná péče Světlo ve Vrchlabí - Diakonie

Individuální i skupinová terapie O.T.A. pravidelná supervize

spolupráce s klinickou logopedií Mgr. Kateřina Šírová

Kraj Liberecký:

Centrum Lira, Matoušova 406-Liberec:Jedno z prvních center s dlouhodobým proškolením a supervizí O.T.A. v ČR

Kraj Moravskoslezský:

ADAM, Autistické děti a my, Mozartova 1092/2, Havířov

Výzkum účinnosti metody O.T.A. u ml. školního věku 2018

proškolení terapeti pod pravidelnou supervizí