Co je nového

DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 2019

Překážky překonáváme snáz společně. Ve sdílení je síla radosti i úleva od těžkostí. Je v něm NADĚJE.

V aktuálním čísle časopisu Psychiatrické společnosti ČSL JEP byl uveřejněn článek "Přednosti včasného screeningu rizika autismu, rehabilitace prostřednictvím rodičů a raná intervence O.T.A. u dětí s PAS" od Romany Straussové.

21. - 31. května 2018 proběhlo na Slovensku proškolení v metodě O.T.A. více než 80 profesionálů z řad speciálních pedagogů, poradců rané intervence, logopedů a psychologů. Velmi obohacující bylo neformáílní předávání zkušeností s představiteli různých organizací.

13. 6. 2018 bojovalo čtyřčlené družstvo C)T)A) na O2 Pražské štafetě v běhu na 20 km ve Stromovce. Na prvním místě se umístil mezinárodní profesionální tým Adidas, ale C)T)A) doběhlo ve velmi dobrém čase 1 h 50 min a medaile byly. Velký dík za tento úspěch patří jak odvážným závodníkům, tak kolegyním podporující vysílené závodníky po kraji běžecké...

V pátek 11. 5. od 13:00 do 17:00 proběhla přednáška pro rodiče dětí s PAS, kterou vedla Mgr. Klára Došková, terapeut O.T.A. a videotrenér. Rodiče získali odpovědi na mnohé otázky, praktické příklady z praxe jim přiblížily problematiku. Podařilo se nastínit základní výchovné přístupy a techniky pro rozvoj komunikace a hry.