Co je nového

CTA vás zve na dva nové semináře pro rodiče:
9. 11. 2018: RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO LEPŠÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU
16. 11. 2018: AUTOGENNÍ TRÉNINK.
Oba semínáře jsou zaměřeny převážně prakticky a budou vedeny
PhDr. Klárou Hyjánkovou, Ph.D., naší externí spolupracovnicí.

Proběhl další týdenní pobytový kurz intenzivní terapie O.T.A. pro děti s PAS bez rodičů v Maxově, kterého se účastnilo 26 dětí ve věku od 7 - 19 let. Probíhala zde intenzivní terapeutická práce individuální, skupinová dle úrovně dítěte i v kooperačních skupinkách. S dětmi pracovali terapeuti O.T.A. z Centra Terapie Autismu, Auticentra, ale také...

V aktuálním čísle časopisu Psychiatrické společnosti ČSL JEP byl uveřejněn článek "Přednosti včasného screeningu rizika autismu, rehabilitace prostřednictvím rodičů a raná intervence O.T.A. u dětí s PAS" od Romany Straussové.