Problematika hry u dětí s autismem


KDY: Pátek 28. 2. 2020

ČAS: 13:30 - 18:45 ČASOVÁ DOTACE: 7 výukových hodin (teoretická část a workshop)
MÍSTO KONÁNÍ: Centrum Terapie Autismu v Emauzích - Vyšehradská 49, Praha 2

LEKTOR KURZU: Mgr. Klára Došková
Akreditovaný MPSV č. 2016/0670-PC/SP/VP/PP

CENA: 950 Kč

ZÁKLADNÍ PROBÍRANÁ TÉMATA:
- Úvod do problematiky autismu
- Autismus a hra o Vizuální vnímání
- Zásady přístupu k dětem s PAS
- Představení metody nácviku hry pomocí videoscénáře a fotoplánků
- Specifika práce s více dětmi, videoscénář pro dvě děti o Workshop - natáčení videí, výroba fotoplánků a zpětná vazba od lektora

V případě zájmu se můžete hlásit na alzbeta.havelkova@cta.cz

..