VČASNÝ ZÁCHYT PAS A NEUROVÝVOJOVÉ PORUCHY IPVZ kurz pro PEDIATRY

14.03.2020

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal 11. 3. 2020 kurz pro dětské praktické lékaře s aktuální tématikou screeningového nástroje M-CHAT-R.  Přednášel prof. MUDr. Paclt, CSc., MUDr. Šebková, doc. MUDr. Stárková, CSc., PhDr. Straussová, Ph.D., MUDr. Ryšánková. Náplň kurzu byla z oblasti pedopsychiatrie a souvisejících diagnóz, komorbidit, představení standardizovaného testu ADOS-2 s konkrétními videoukázkami pro lepší orientaci při vyhledávání odlišností, neurobiologie, Představena byla problamatika z pohledu základních vědeckých teorií, podrobně probrán test s názornými videoukázkami správného a odlišného vývoje, prezentována byla krátce také raná intervence O.T.A. a možnosti práce rodičů na stimulaci potřebných dovedností svědčících pro dobrý vývoj dítěte, probrány videokazuistiky dvou dětí, byla představena už i kazuistika dítěte zařazeného do vyhodnocování projektu EU.