Zářijový pobyt pro 11 rodin dětí s PAS raného věku

13.11.2020

Dalším pobytem rodin dětí s PAS v roce 2020 pořádaným Centrem Terapie Autismu byl společný zářijový pobyt rodin dětí z intervenční a kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT. Tento pobyt byl druhým pobytem CTA v roce 2020 a probíhal na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 27. - 30. 9. 2020. Zúčastnilo se 11 rodin, kterým se kromě terapeutů CTA věnovali kolegyně z Autiscentra v Českých Budějovicích, speciální pedagožka z Českých Budějovic, pracovnice rané péče ve Vrchlabí a psycholog.

Pro děti byl připraven třídenní terapeutický program zaměřený na minimalizaci úzkosti, zvýšení sebedůvěry a podporu sebevědomí, sdílení pozornosti a emocí, rozvoj komunikace a hry. Konkrétně měli rodiče možnost sledovat práci terapeutů při nácviku hry, pracovního chování (přijetí autority, ochota spolupracovat a pozitivní zpevňování žádoucího chování), výtvarných aktivitách a zdolávání překážkové dráhy. Dvakrát denně se děti učily zvládnout pobyt venku bez přítomnosti rodičů, chodit pěšky bez kočárku, akceptovat předem daný cíl procházky, chodit samostatně nebo za ruku (podle individuálních potřeb), reagovat na jméno.

Pobytu se v rámci intervenční skupiny zúčastnilo 6 chlapců a 1 dívka ve věku 2 - 3 roky a jejich sourozenci (dva chlapci 4 a 5 let a roční holčička). Jedna z rodin přijela s dvojčaty, obě děti jsou zařazené v intervenční skupině. Z kontrolní skupiny tento pobyt absolvovali 2 chlapci a jedna dívka, všichni ve věku 4 roky. Pobytu se též zúčastnil 5ti letý chlapec s matkou, který není do kontrolní skupiny zařazen a jeden chlapec z intervenční skupiny, který byl již na pobytu CTA dříve. V průběhu odpoledního programu byly zařazovány společné aktivity pro sourozenecké dvojice (dítě s PAS a jeho sourozenec).

Pobyt jako takový se zaměřuje hlavně na práci s rodinou, podporu rodičů a jejich rodičovských kompetencí. Dvakrát denně se rodiče setkávali na rodičovských skupinách vedených psychologem. Těchto skupin se účastnilo všech 11 rodin, z toho ve třech rodinách byly s dětmi přítomny pouze matky. Pro otce byla navíc otevřena mužská skupina pod vedením psychologa. Na skupinu docházeli všichni přítomní otcové.

S většinou rodin pracovali v průběhu pobytu 2 videotrenéři, kteří pomocí videotréninku pozitivních interakcí (VTI) pomáhali rodičům najít funkční postupy v jejich interakcích s dítětem, tedy co se jim daří, co dělají ve chvíli, kdy na ně dítě radostně a pozitivně reaguje a jak tyto interakce využít v další práci. Všem rodinám byla poskytnuta konzultace k aktuálnímu vývoji dítěte, jeho případným problémům a stanoven plán další práce v rodině. Všechny rodiny využily možnosti konzultace s psychologem.

Ve večerních hodinách byla pro rodiče připravena motivační přednáška s kazuistikou dítěte z intervenční skupiny, které v současné době navštěvuje běžnou mateřskou školu bez asistenta. Přednášku vedla maminka chlapce, kromě projevů a vývoje syna popisovala také vlastní prožívání a rodinných vztahů v období počátečních obav, regresu, stanovení diagnozy, cílené vyčerpávající práce v rodině, momentů, které motivovaly k pokračování, dílčích úspěchů až po současný stav. Další večer si rodiče vyslechli přednášku psychologa doplněnou motivačními videy.