projekt Implementace Rané intervence O.T.A. do systému péče o děti s rizikem PAS

23.10.2023

V dubnu jsme zahájily tzv. inkubační fázi projektu, který by měl vést v konečném důsledku do zařazení Rané intervence O.T.A. do stávajícího systému péče o děti, u kterých je odůvodněné podezření na rozvoj neurovývojové poruchy včetně PAS.

Projekt, pokud bude úspěšné zakončen, by měl řešit především problém místní dostupnosti Rané intervence O.T.A. V součásné době pokud praktický dětský lékař při 18-ti měsíční prohlídce detekuje u dítěte v testu M-CHAT/R podezření na neurovývojovou poruchu, odesílálá dítě k odbornému vyšetření k dětskému psychiatrovi (případně psychologovi) a zároveň do péče např. našeho centra. Toto se sice úspěšně děje, ale vzhledem k tomu, že naše Centrum nemá v blízké době v úmyslu rozšiřovat místa poskytování mimo ta stávající, je pro mnohé rodiče dojezdová vzdálenost značná.

Tato první "inkubační" fáze projektu si klade za cíl zjistit a ověřit, jakým způsobem lze metodiku Rané intervence O.T.A. předat do jiného zařízení, např. střediska rané péče. Zároveň si klade za cíl vytipovat další organizace, které by v budoucnu mohli tuto Ranou intervenci poskytovat.