en-NROS - vzdělávání pro oblast rané péče

01/03/2019

Ve dnech 11. a 12. 2. 20109 proběhl kurz "Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje."

Absolventi úvodního kurzu byli seznámeni se základy teorií směrodatných pro zdravý vývoj: teorie intersubjektivity, attachmentu, zrcadlových neuronů, teorie mysli, sdílené pozornosti. Seznámíli se s obecnými podmínkami úspěšné komunikace, jak je vymezuje metoda VTI a naučilil se pracovat s intonací hlasu, pojmenováním jako základem metody. Absolvovali cvičení na rozvoj schopnosti sdílení prožitků druhého, při praktických cvičeních poznali náročnost neinvazivních iniciativ rodiče vůči dítěti, které nedává zpětnou vazbu. Absolventi získali vhled do metodiky O.T.A., v závěru kurzu absolvují individuálně stáže a náhledy na přímou práci s rodinou.