en-Proškolení v metodě O.T.A. na Slovensku

10/07/2018

21. - 31. května 2018 proběhlo na Slovensku proškolení v metodě O.T.A. více než 80 profesionálů z řad speciálních pedagogů, poradců rané intervence, logopedů a psychologů. Velmi obohacující bylo neformáílní předávání zkušeností s představiteli různých organizací.