en-Terapeutický pobyt pro rodiny dětí s PAS raného věku

12/11/2019

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v roce 2019 již třetí pobyt pro rodiny dětí s PAS, tentokrát se jednalo o pobyt pro rodiny zařazené do intervenční skupiny v rámci projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R. Pobyt se konal v hotelu Sola Fide v Janských Lázních v termínu 21. - 24. 10. 2019 a zúčastnilo se ho 10 rodin. Kromě terapeutů CTA se dětem věnovali speciální pedagožka z Českých Budějovic, klinická logopedka, videotrenér, psycholog a jeden dobrovolník z řad studentů, se zájmem o povolání dětského psychiatra.

Pro děti byl připraven třídenní terapeutický program zaměřený na minimalizaci úzkosti, zvýšení sebedůvěry a podporu sebevědomí, sdílení pozornosti a emocí, rozvoj komunikace a hry. Konkrétně měli rodiče možnost sledovat práci terapeutů při nácviku hry, pracovního chování (přijetí autority, ochota spolupracovat a pozitivní zpevňování žádoucího chování), výtvarných aktivitách a zdolávání překážkové dráhy. Dvakrát denně se děti učily zvládnout pobyt venku bez přítomnosti rodičů, chodit pěšky bez kočárku, akceptovat předem daný cíl procházky, chodit samostatně nebo za ruku (podle individuálních potřeb), reagovat na jméno.

Pobytu se v rámci intervenční skupiny zúčastnilo 7 chlapců a 5 dívek ve věku 25 - 42 měsíců a jejich sourozenci (dvě pětileté dívky). Deseti dětem z intervenční skupiny byly v době pobytu méně než 3 roky, dvě rodiny přijely s dvojčaty (obě rodiny s holčičkami). V průběhu dopoledního programu byly zařazovány společné aktivity pro sourozenecké dvojice (dítě s PAS a jeho sourozenec).

Pobyt je zaměřený na práci s rodinou, podporu rodičů a jejich rodičovských dovedností u dítěte s netypickým vývojem. Dvakrát denně se rodiče setkávali na rodičovských skupinách vedených Přemyslem Mikolášem a Romanou Straussovou. Těchto skupin se účastnilo 9 rodičovských párů a jedna maminka. Jedna rodina musela druhý den pobytu z důvodu nemoci dítěte odjet.

Se všemi rodinami také v průběhu pobytu pracovali terapeuti rané intervence O.T.A., kteří pomocí videotréninku pozitivních interakcí (VTI) pomáhali rodičům najít funkční postupy v jejich interakcích s dítětem, tedy co se jim daří, co dělají ve chvíli, kdy na ně dítě radostně a pozitivně reaguje a jak tyto interakce využít v další práci. Rodiny využily možnosti konzultace s psychoterapeutem Mgr. Mikolášem. Všem rodinám byla poskytnuta konzultace k aktuálnímu vývoji dítěte vedoucím terapeutem Dr. Straussovou, jeho případným problémům a stanoven plán další práce v rodině, rodiny využili konzultací s dalšími terapeuty O.T.A. ohledně rozvoje dalších dílčích dovedností (Mgr. Hrdinová, Mgr. Burkoňová, Mgr. Mátlová, Mgr. Novotná). K dispozici byla rodičům také klinická logopedka pracující s dětmi s PAS Mgr. Michaela Voldřichová (předsedkyně logopedické společnosti Miloše Sováka).

Ve večerních hodinách byla pro rodiče připravena přednáška na téma Práce na stimulaci potřebných dovedností O.T.A. u dětí s PAS a přednáška psychologa a psychoterapeuta Přemysla Mikoláše, pracujícího víc než 10 let s dětmi s PAS a jejich rodinami, doplněná motivačními videoukázkami.