SESTAVENÍ PLÁNU PRO PRÁCI V RODINĚ

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ + SESTAVENÍ INTERVENČNÍHO PLÁNU PRO PRÁCI V RODINĚ

Tříhodinový blok zaměřený na komplexní posouzení aktuální vývojové úrovně, komunikace a schopnosti hry dítěte s poruchou autistického spektra potřebné k nastavení individuálního plánu rozvoje přizpůsobeného úrovni dítěte a aktuálním možnostem celého rodinného systému pod vedením 2 terapeutů.

Sezení obsahuje individuální práci s dítětem, pozorování pracovního chování, práci s časoprostorovými vztahy, posouzení úrovně imitace, komunikace, herních dovedností. Testuje se úroveň úzkosti, která brání dítěti ve využití kognitivního potenciálu, pracuje se s terapeutickými technikami, při kterých rodič vidí konkrétní práci se svým dítětem, jeho úspěchy, možnosti.

Celá práce je zaznamenávána na video.

V době, kdy hlavní terapeut konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje, doporučuje možnosti a diskutují terapeutický plán práce pro dítě v domácím prostředí, probíhá s dítětem nácvik vycházky pod vedením druhého terapeuta.

Výstupem je společně sestavený aktuální plánu rozvoje, který vychází z toho, co si rodiče během terapie sami vyzkoušeli, co sami v kooperaci s terapeutem zvolí za své nejbližší cíle.

Dítě dostává domů prožitkový deník zaměřený na rozvoj sebepojetí a pasivní slovní zásoby. Rodiče si odnášejí videozáznam práce s dítětem.

Výstupem není diagnóza, ale konkrétní body aktuálního plánu PRO rozvoj dítěte.