....

Hledáme jedinečný klíč
k dítěti a jeho rodině

 Smluvní partner VZP ČR, VOZP, ZP MV, OZP, ČPZP a ZPS

Webináře 2021

lze objedat i záznamy proběhlých webinářů

Vítejte
v jednom z předních českých center pro terapeutickou práci s dětmi s PAS a neurovývojovými poruchami

   Centrum Terapie Autismu

  • Pracujeme metodou O.T.A., která zde byla vyvinuta a prověřena.
  • Využíváme i další dostupné metody účinné u PAS
  • Rodiče jsou u nás nedílnou součástí terapeutického procesu a učí se v CTA efektivně pracovat se svým dítětem

Orbis sensualium pictus (svět v obrazech)