....

Hledáme jedinečný klíč
k dítěti a jeho rodině

                 Smluvní partner VZP ČR, VOZP, ZP MV, OZP

Opatření v souvislosti s koronavirem

NA ZÁKLADĚ USNESENÍÍ VLÁDY ČR POZASTAVUJEME V CTA POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB.

NADÁLE PROBÍHAJÍ POUZE KONZULTACE FORMOU TELEFONICKÝCH HOVORŮ, ROZEBÍRÁNÍM ZASÍLANÝCH VIDEONAHRÁVEK A KONZULTACÍ TERAPEUTICKÉ PRÁCE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ.

Někteří naši kolegové pracují jako dobrovolníci nebo šijí roušky a odevzdávají na pomoc občanům.

Jaro 2020 nově za zaváděcí cenu: 

test  hodnocení verbálního chování  VB-MAPP


Vítejte
v jednom z předních českých center pro terapeutickou práci s dětmi s PAS a neurovývojovými poruchami

   Centrum Terapie Autismu

  • Pracujeme metodou O.T.A., která zde byla vyvinuta a prověřena.
  • Využíváme i další dostupné metody účinné u PAS
  • Rodiče jsou u nás nedílnou součástí terapeutického procesu a učí se v CTA efektivně pracovat se svým dítětem

Orbis sensualium pictus (svět v obrazech)