....

Hledáme jedinečný klíč
k dítěti a jeho rodině

                 Smluvní partner VZP ČR, VOZP, ZP MV, OZP

Raná intervence O.T.A. u batolat do 30 měsíců za využití VTI zdarma

.

Webináře únor - duben 2021

Zde si můžete objednat z aktuální nabídky webinářů Centra Terapie Autismu
Přednášející jsou terapeuté, všichni s dlouholetou praxí v prácí s dětmi a dospívajícími s PAS a jejich rodinami.

Ergoterapie v C)T)A) nově 3 ergoterapeuté

Vítejte
v jednom z předních českých center pro terapeutickou práci s dětmi s PAS a neurovývojovými poruchami

   Centrum Terapie Autismu

  • Pracujeme metodou O.T.A., která zde byla vyvinuta a prověřena.
  • Využíváme i další dostupné metody účinné u PAS
  • Rodiče jsou u nás nedílnou součástí terapeutického procesu a učí se v CTA efektivně pracovat se svým dítětem

Orbis sensualium pictus (svět v obrazech)