Termíny vypsaných kurzů

28. 2. 2020 od 13:30 do 18:45 proběhne kurz PROBLEMATIKA HRY U DĚTÍ S AUTISMEM určený pro rodiče a další vychovatele a zájemce o problematiku hry u dětí s PAS
Podrobnosti v přiloženém letáku

11. a 12. 2. 2020 od 9:30 do 16:00 proběhne kurz FUNKČNÍ STRATEGIE V PŘÍSTUPU K DÍTĚTI S PAS V PROSTŘEDÍ ZŠ určený pro pedagogické pracovníky základních škol a školních poradenských pracovišť.
Podrobnosti v přiloženém letáku

21. 2. a 6. 3. 2020 vždy od 13:30 do 18:00 proběhne kurz ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA I určený pro klinické logopedy (i v předatestační přípravě).

Omlouváme se, ale tento seminář je zcela zaplněn. Pokud máte o tento seminář zájem, pošlete prosím svou emailovavou adresu na centrum@cta.cz a my Vás budeme informovat, pokud stanovíme nový termín.

Podrobnosti v přiloženém letáku

23. a 24. ledna 2020 proběhne akreditovaný MŠMT kurz Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Podrobnosti v přiloženém letáku

27. listopadu 2019 proběhne na IPVZ (postgraduální vzdělávání lékařů) v Praze celodenní kurz Komunikační dovednosti v péči o děti a dospívající s PAS. Kurz je akreditovaný MZ a je určen lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům.

30. září a 1. října 2019 proběhne v Opavě akreditovaný MŠMT kurz kurz Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Podrobnosti v přiloženém letáku

28. a 29. srpna 2019 proběhnre akreditovaný MŠMT kurz Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ. Podrobnosti v přiloženém letáku.

26. a 27. srpna 2019 proběhne akreditovaný MŠMT kurz kurz Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Podrobnosti v přiloženém letáku

CTA v lednu 2019 pořádá teoretickou část akreditovaného kurzu "Terapeutická metoda O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje". Kurz vede PhDr. Romana Straussová, PhD. a z důvodu pracovní vytíženosti bude po příští tři roky  pravděpodobně pouze tento.

4. a 5. února 2019 Centrum Terapie Autismu pořádá akreditovaný kurz pro pracovníky MŠ a asistenty pedagoga - Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Podrobnosti v přiloženém letáku.

AUTOGENNÍ TRÉNINK

V pátek 16. 11. 2018 proběhne seminář pro rodiče s praktickým nácvikem základního stupně autogenního tréninku pod vedením PhDr. Kláry Hyjánkové, Ph.D.

RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO LEPŠÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU

Zveme vás na seminář pro rodič, který se bude konat v pátek
9. 11. 2018 pod vedením PhDr. Kláry Hyjánkové, Ph.D.
Podrobnosti v přiloženém letáku.

23. a 24. listopadu 2018 Centrum Terapie Autismu pořádá  v Třebíči akreditovaný kurs pro pracovníky MŠ a asistenty pedagoga - Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Podrobnosti v přiloženém letáku.


29. a 30. srpna 2018 Centrum Terapie Autismu pořádá další akreditovaný kurs pro pracovníky MŠ a asistenty pedagoga - Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. Podrobnosti v letáku.