Síť spolupracujících center a pracovišť O.T.A.


-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Pracoviště využívající metodu O.T.A. a supervize své práce


SEZNAM AKREDITOVANÝCH TERAPEUTŮ O.T.A.


řazeno podle krajů

O.T.A. a Centra Terapie Autismu

pobočky najdete v krajích:

Vysočina

Moravskoslezský,

Středočeský 

Praha


Kraj Jihočeský:

Autis Centrum, Plzeňská 2219/44,České Budějovice - pravidelné supervize; https://auticentrum.cz/

krátkodobé proškolení v O.T.A.

Kraj Zlínský:

Středisko raná péče Educo Zlín, Chlumská 453
nepravidelné supervize; https://www.ranapecezlin.cz/


Kraj Královéhradecký

Raná péče Světlo ve Vrchlabí - Diakonie, https://vrchlabi.diakonie.cz/rana-pece/

Individuální i skupinová terapie O.T.A. pravidelná supervize

spolupráce s klinickou logopedií Mgr. Kateřina Šírová

Kraj Liberecký:

Centrum Lira, Matoušova 406-Liberec https://www.centrumlira.cz/: Jedno z prvních center s dlouhodobým proškolením a supervizí O.T.A. v ČR,

Kraj Moravskoslezský:

ADAM, Autistické děti a my, Mozartova 1092/2, Havířov, https://autistickedeti.cz/

Výzkum účinnosti metody O.T.A. u ml. školního věku 2018

proškolení terapeti pod pravidelnou supervizí