Co je nového


V dubnu 2022 se v Praze konala Mezioborová konference s mezinárodní účastí. Velmi slibné výsledky tříletého výzkumu Rané intervence O.T.A. u 100 batolat oslovily lékaře a další odborníky z oblasti autismu. Mezi jinými přiletěla z USA také Diana Robins, autorka screeningu u batolat M-CHAT-R. Bylo nám ctí starat se o takto milého hosta a ukázat jí...

Centrum Terapie Autismu uspořádalo koncem prázdnin další z pobytů pro rodiny dětí s PAS. Pobyt se konal v oblíbené lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 23. - 26. 8. 2021. Pobytu se účastnilo 8 rodin, z toho 6 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem...

Centrum Terapie Autismu uspořádalo po delší pauze zapřičiněné epidemií Covid-19 a návaznými opatřeními vlády ČR pobyt rodin dětí s PAS. Pobyt se konal v již tradiční krásné lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 30. 5. - 2. 6. 2021. Pobytu se účastnily 2 rodiny z intervenční a 9 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV ...

Pro odbornou i laickou veřejnost je připravena série webinářů s problematikou rodiny, školy a výchovy dítěte s PAS různého věku i úrovně dovedností. Zveme vás na dvouhodinové páteční setkání plné odpovědí na otázky k tématu poruch autistického spektra. Webináře vede 7 zkušených speciálních pedagogů a psychologů.

Dalším pobytem rodin dětí s PAS v roce 2020 pořádaným Centrem Terapie Autismu byl společný zářijový pobyt rodin dětí z intervenční a kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT. Tento pobyt byl druhým pobytem CTA v roce 2020 a probíhal na chatě Jedlová v Deštném v...

Na sklonku letních prázdnin, od neděle 23. do středy 26. srpna 2020 proběhl další pobyt pro rodiny dětí s autismem. Šlo o náhradní termín za zrušený (vládní opatření ke Covid-19) březnový pobyt. Zúčastnilo se jej 12 rodin zapojených do projektu "Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R".

Od jara 2020 jsme pro Vás připravili možnost testování verbálního chování dítěte - jeho úrovně a sestavení podrobného plánu rozvoje. V současné době zaváděcí ceny.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal 11. 3. 2020 kurz pro dětské praktické lékaře s aktuální tématikou screeningového nástroje M-CHAT-R. Přednášel prof. MUDr. Paclt, CSc., MUDr. Šebková, doc. MUDr. Stárková, CSc., PhDr. Straussová, Ph.D., MUDr. Ryšánková. Náplň kurzu byla z oblasti pedopsychiatrie a souvisejících diagnóz,...

Přednáška v Los Angeles

Metoda O.T.A. zaujala i v zahraničí a v červenci 2019 jsme byli pozváni přednášet o nové metodě v USA na neurologické konferenci.