Intenzivní terapie 20. - 24. 7. v Praze

V týdnu 20. - 24. 7. proběhla v našem Centru první intenzivní týdenní terapie prázdnin 2020. V terapii bylo šest dětí, z toho čtyři zůstávaly i na odpolední program. V dopolední části jsme s dětmi cvičili, zpívali, tvořili, hráli si. Také jsme trénovali imitaci nebo čekání či dokonce střídání se ve hře. Po obědě jsme pak vyráželi na kratší výlety po Praze. Na závěr byly děti oceněny za své výkony medailemi a drobnými dárečky, za velkého potlesku svých rodičů i terapeutů CTA. .