Kulatý stůl 2018

Kulatý stůl odborníků k senátnímu návrhu zákona

senátora V. Plačka a senátorky A. Dernerové o nelékařských profesích a terapeutovi neurovývojových a behaviorálních poruch, který představila R. Straussová, se konal 5. dubna 2018 pod záštitou
místopředsedkyně senátu M. Horské.