Intenzivní terapie O.T.A. formou příměstských táborů v Praze a Havlíčkově Brodě pro 25 předškolních dětí s PAS

16.07.2018

V týdnu od 9. do 13. července 2018 proběhl v Praze a Havlíčkově Brodě týden intenzivní terapie O.T.A. formou příměstského tábora pro děti s PAS.

V Havlíčkově Brodě se účastnilo 7 dětí s PAS. Na asistencích se kromě terapeutů C)T)A) podílely kolegyně z Rané péče Třebíč a z havlíčkobrodské Speciální školy U Trojice. V úterý jsme vyrazili na stezku plnou úkolů do Stříbrných Hor, ve čtvrtek jsme navštívili Ekocentrum v Horní Krupé, kde nás čekal například žížalí závod. Celý týden jsme si užívali společné hry, výtvarné činnosti, říkanky a také individuální práci odpovídající individuálním potřebám našich malých účastníků.

V Praze bylo ošetřeno 16 dětí formou individuáílní práce, nácviku imitace, hry a komunikace s důrazem na zpevňování správného chování během odpoledních výletů. Terapii vedli zkušení terapeuté O.T.A. z Centra Terapie Autismu, ale také frekventanti školení v metodě O.T.A. z řad klinických logopedů a organiízací pro děti s PAS z Prešova na Slovensku, stážisti z 3. LF UK.