Jednání zdravotního výboru senátu dne 11. 7. 2018

11.07.2018

Jednání zdravotního výboru senátu dne 11. 7. 2018
k senátnímu návrhu změny zákona o výkonu nelékařských zdravotnických povolání
senátora V. Plačka, senátorky A. Dernerové

Od 5. dubna 2018, kdy uspořádala 1. místopředsedkyně senátu Milena Horská kulatý stůl odborníků k problematice, pracovala skupina odborníků (zástupci odborných společností pedopsychiatrie a klinická psychologie, zástupci z řad logopedů, terapeutů i další lékaři) společně se senátory, na optimalizaci znění zákona, který by umožnil vznik profese Terapeut neurovývojových a behaviorálních poruch a otevřel tím možnost péče pro děti s neurovývojovou a behaviorální poruchou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zákon představil senátor Vladimír Plaček a na plénu vystoupil také MUDr. Michal Goetz, Ph.D. jménem dětských psychiatrů, který se s dalšími kolegy na návrhu podílel. Vystoupil náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar, který měl proti vzniku nových zdravotnických profesí jménem MZ námitky, v prvním vystoupení uvedl, že starost o tyto děti je dle MZ hlavně v oblasti vzdělávání a že problematiku by mělo řešit MPSV a MŠMT. Tento názor ale nebyl přijat a závěrem jednání byl angažovaný přístup MZ, které ústy svého náměstka přislíbilo připravit návrh do 3 měsíců tak, aby vyhovoval potřebám dětí s psychickým postižením a jejich rodinám. Iniciáteorem tohoto senátního návrhu zákona bylo C)T)A).

Velmi děkujeme senátorům za jejich práci. Také všem odborníkům, kteří přípravě tohoto zákona věnovali svou energii a čas a to bez nároku na honorář.